Do oblasti sportu poputují další finance

Do oblasti sportu poputují další finance
ilustrační foto skcpv

Rada města Prostějova předloží zastupitelům své doporučení pro schválení poskytnutí dotací příjemcům v Programu na podporu sportovní činnosti v roce 2021, z rozpočtu statutárního města Prostějova, v dotačním titulu 3 „Podpora celoroční sportovní činnosti s doložením finanční spoluúčasti žadatele“. Smlouvy na dotace z tohoto programu by měly být podepsány do 30. 4. 2021.

„V rámci návrhu rozpočtu na letošní rok byly schváleny finančních prostředky pro Program na podporu sportovní činnosti v celkové výši 19.5 milionu korun,“ uvedl částku, která půjde do sportovní oblasti primátor František Jura. Pro zmiňovaný dotační titul 3 byla alokována celková částka ve výši 4.25 milionu korun.

„K vyhodnocení tohoto dotačního titulu mohu říci, že bylo přijato celkem 25 žádostí. Na svém jednání (dne 25. 1. 2021) se jimi zabývala Komise sportovní Rady města Prostějova,“ informoval náměstek primátora pro sportovní oblast Jan Krchňavý. (red)

Poslat nový komentář