Město podpoří oblast sportu

Město podpoří oblast sportu
ilustrační foto mkprostejov.cz

Zastupitelé budou rozhodovat o doporučení radních podpořit sportovní oblast dotačními penězi.

Již před časem Zastupitelstvo města Prostějova na svém zasedání schválilo „Program na podporu pořádání jednorázových sportovních akcí v roce 2021 z rozpočtu statutárního města Prostějova“

„V rámci návrhu byly pro tento dotační program schváleny finančních prostředky ve výši 2.55 milionu korun a do dotačních titulů:

- dotační titul 1 „Podpora pořádání jednorázových sportovních akcí s doložením finanční spoluúčasti žadatele“,

- dotační titul 2 „Podpora pořádání jednorázových sportovních akcí bez doložení finanční spoluúčasti žadatele“

„Pro dotační titul 1 byla alokována celková částka ve výši 1.7 milionu korun a na 1. kolo připadne 80 procent celkové částky, což je 1.36 milionu korun. Ve stanoveném termínu jsme přijali celkem 8 žádostí, kterými se zabývala Komise sportovní Rady města Prostějova, přičemž hodnocení žádostí probíhalo formou per rollam,“ uvedl náměstek primátora pro sportovní oblast Jan Krchňavý a doplnil informace ke druhému dotačnímu titulu:

Pro dotační titul 2 byla alokována částka 850 tisíc korun. Na 1. kolo připadlo 80 procent celkové částky, tj. 680 tisíc korun. Ve stanoveném termínu jsme dostali a přijali celkem 10 žádostí. Jedna byla před projednáváním stornována, takže bylo hodnoceno jen 9 žádostí. Projednala je opět Komise sportovní Rady města Prostějova, přičemž hodnocení žádostí probíhalo znovu formou per rollam,“ uzavřel informace o finanční podpoře náměstek primátora Krchňavý. (red)

Poslat nový komentář