Starý Prostějov versus současný stav

Starý Prostějov versus současný stav
Foto SOkA

Název Drozdovice pochází z původně samostatné vesnice, kterou představitelé Prostějova koupili v r. 1516 a připojili k městu. Pojmenování Drozdovská ulice se užívalo již v 16. století, pouze v letech 1881-1926 to byla Anenská ulice – podle kaple U sv. Anny.

Podoba původní typické vesnické zástavby přízemních domků kolem silnice je patrná dodnes. Za první republiky zde bylo jen 80 popisných čísel, z toho osm hospod. V rohovém domě s Určickou ulicí je tradiční hostinec U Rybáře, v dalším podobném podniku U Zavadilky se zachovala původní kuželna. V původním stavení čp. 89 fungovaly od r. 1903 říční lázně.(ber)

Poslat nový komentář