Na Hloučele se soutěžilo o Zlatý list

Na Hloučele se soutěžilo o Zlatý list
Foto Eva Zatloukalová

 

Ve středu se v biokoridoru Hloučela uskutečnilo místní kolo celostátní přírodovědné soutěže Zlatý list.

Soutěž má dlouholetou tradici a v Prostějově se uskutečnil již IX. ročník. Místní kolo pořádalo, stejně jako tomu bylo i v minulých letech, Ekocentrum Iris. Klání se zúčastnilo celkem 212 dětí z 15 škol Prostějovského okresu. Soutěž probíhala formou poznávací stezky, na které byly připraveny stanoviště k jednotlivým přírodovědným oborům jako je botanika, hydrobiologie, zoologie a další.

Za každou školu nebo zájmové sdružení soutěžilo vždy jedno šestičlenné družstvo rozdělené na dvě tříčlenné skupiny. Každá skupina procházela trasu zvlášť a hodnocení celého družstva se odvíjelo od součtu bodového ohodnocení obou skupin.

Místní kolo bylo členěno do tří kategorií (nejmladší, mladší a starší), z čehož se odvíjela obtížnost trasy. V kategorii nejmladších žáků (1. – 3. třída) zvítězilo družstvo Základní školy Smržice. Mezi mladšími žáky (4. – 6. třída) prokázalo nejlepší znalosti družstvo z Cyrilometodějského gymnázia. Kategorii starších (7. – 9. třída) ovládlo družstvo Gymnázia Jiřího Wolkera. Vítězové mladší a starší kategorie se zúčastní krajského kola soutěže v Olomouci.

Reportáž z místa klání zaslal PvNovinkám náš čtenář Libor Marčan, kterému tímto děkujeme. Nezbývá, než všem zúčastněným pogratulovat a popřát všem vítězům mnoho úspěchů v krajském kole a snad i v kole národním. (dv)

Poslat nový komentář