Silné mrazy komplikují práci hasičů

Silné mrazy komplikují práci hasičů
ilustrační foto

Silné mrazy, kdy teplota v noci klesá místy až k - 30 ºC a přes den se drží pod - 10 ºC, komplikují práci hasičů. Voda v hadicích začíná zamrzat při -15°C. Hasiči přinášejí několik důležitých informací. 

V současném mrazivém počasí doporučujeme občanům kraje: 

- zamrzlé vodovodní potrubí nerozmrazujte za použití otevřeného plamene (vypálení ucpávek, následné netěsnosti),

- nerozmrazujte zamrzlé potrubí otevřeným plamenem v bezprostřední blízkosti hořlavých látek, 

- zamrzlou naftu v palivovém rozvodu nikdy nerozmrazujte za použití otevřeného plamene,

- na rozmražení automobilu nepoužívejte nikdy otevřený plamen,

- neinstalujte a neponechávejte bez dozoru lokální topidla (elektrická, plynová) uvnitř automobilu, 

- za jízdy nepoužívejte žádné neschválené lokální topidlo uvnitř automobilu (hrozí převrácení a náslený požár),

- při startování za pomocí startovacích kabelů dodržujte návody výrobce,

- při používání lokálních topidel dbejte zvýšené opatrnosti, nepoužívejte je v blízkosti hořlavých látek, nepřekrývejte topidlo, nesušte na něm věci,

- zabezpečte zdroj tepla proti pádu,

- neponechávejte dlouho v činnosti zařízení vyvíjející teplo, které není k tomuto účelu navržené (fény, otevřené trouby, ...),  

- při rozehřívání za pomocí otevřeného zdroje tepla v rizikových prostorech mějte nachystané dostatečné množství hasebních látek a nikdy tuto činnost neprovádějte sami, mějte vždy při sobě náležitě poučenou další osobu.

Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí HZS Olomouckého kraje

Komentáře

Pokud musíte řešit zamrzlé potrubí, čerpadlo, bojler, vodoměry, přívody ze studně apod. je dobré využít systém elektrických topných kabelů - např. PPC, které předchází jejich zamrznutí.

Topný kabel PPC má zabudovaný termostat, který spíná při poklesu teploty pod +3°C, je vhodný na kovová i plastová potrubí do průměru DN 50 a do délky potrubí 42m. Jeho instalace je rychlá - připevněním samolepící páskou. Topný kabel je připraven k připojení do zásuvky.

V případě potřeby ochrany větších rozměrů potrubí lze navrhnout speciální topný kabel z řady samoregulačních topných kabelů SR. Kombinací izolace a topného kabelu zajistíte fungování systému, i když zrovna nejste v objektu.

Poslat nový komentář