Nezletilého chlapce srazil vlak. Letecky byl transportován do ostravské nemocnice

Nezletilého chlapce srazil vlak. Letecky byl transportován do ostravské nemocnice
ilustrační foto čtenář

Včera po 19:00 hodině se stala vážná událost na železniční trati v katastru Přerova.

Skupina dětí si hrála a trávila svůj volný čas v kolejišti v blízkosti firmy Olympus. Uvedeným místem v té době projížděl rychlovlak ve směru na Ostravu, který zachytil a vážně zranil nezletilého chlapce. Hoch byl letecky transportován do Fakultní nemocnice Ostrava. Na uvedeném místě je zbudovaná protihluková stěna s únikovým východem, který děti neoprávněně využily ke vstupu do prostoru dráhy. Jedná se o extrémně nebezpečné a nepřehledné místo s táhlou zatáčkou, která znemožňuje rozhled na delší vzdálenost. I přesto, že strojvedoucí použil rychlobrzdu, střetu nedokázal nezabránit. Apelujeme na rodiče, aby své děti poučili o vážném nebezpečí her v kolejišti a věnovali zvýšenou pozornost tomu, kde a jakým způsobem jejich potomci tráví svůj volný čas. Žádáme spoluobčany, pokud budou svědky hrajících si dětí na železniční trati nebo v její blízkosti, aby nás neprodleně o jejich život ohrožující zábavě informovali na lince 158.

Pro upřesnění uvádíme, že podle ustanovení § 4a odst. 1  zák. č. 266/1994 Sb. o drahách, je toto místo veřejnosti nepřístupné a podle § 50 odst. 1, písm. a) se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že vstoupí v rozporu s § 4a odst. 1 na dráhu nebo v obvodu dráhy na místa, která nejsou veřejnosti přístupná. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 10 000 Kč.

Miluše Zajícová, policejní mluvčí

 

 

Poslat nový komentář