Císařovna Marie Terezie očima dnešních žen

Císařovna Marie Terezie očima dnešních žen
Eva Suchánková a Jarmila Hlaváčová v rolích obhájkyň české královny.

Členky prostějovského spolku Historia Eva Suchánková a Jarmila Hlaváčová připravily svým příznivcům další hříčku ze seriálu o významných ženách. Po své úspěšné „obhajobě“ české pěvkyně Emě Destinové na začátku letošního roku sáhly o něco hlouběji do historie a připravily pěkně požensku příběh Marie Terezie.

Aktivita dvou prostějovských divadelnic Jarmily Hlaváčové a Evy Suchánkové je obdivuhodná a s nevídanou pravidelností přináší prostějovskému publiku nové a nové projekty. Ať už je to Dámská jízda, programy Baroko nebo Čajové dýchánky v Duze. Ve svém zbrusu novém pořadu o významných ženách minulosti se tentokrát podívaly zblízka na život vladařky a především ženy Marie Terezie. Zaměřily se na její ženskost a jejich představeníčko nazvané „Muži kolem Marie Terezie“ si dalo za cíl představit lidskou stránku této ženy, která stála v čele Rakouského impéria čtyři desetiletí a byla rovněž českou královnou. „To nás právě na této osobnosti zaujalo. Zatímco Britové opěvují své historické královny a dodnes je uctívají, my se k naší královně chováme s odstupem a nevraživě. Marie Terezie byla jedna z největších osobností našich dějin, navíc to byla žena, která přivedla na svět šestnáct dětí, šest z nich musela uložit do hrobu, což je pro ženu obzvlášť těžké. Očištění v očích lidí si určitě zaslouží,“ shodly se obě protagonistky zajímavého předsvátečního podvečera v městské knihovně. Totalitní režim smetl veškerou úctu k dějinám národa a k těm, kteří se zasloužili o rozvoj a rozkvět českých zemí. Jednou z takových osobností je právě Marie Terezie, která nepochybně patří k velikánům země. „Převzala jsem po otci zuboženou monarchii bez peněz a bez armády, aniž mě zasvětil do státních záležitostí. Sousední panovníci chtěli uchvátit moje dědictví a to mě donutilo zabývat se válkou. Ale byla jsem dostatečně rozhodná, energická a odvážná, trošku mi snad pomohl i můj ženský půvab, k tomu, abych mohla vládnout svému lidu, zavádět nezbytné reformy v osvíceneckém duchu,“ ztotožnila se skvěle se svou rolí císařovny Eva Suchánková. Marie Terezie byla téměř dvacet let nepřetržitě těhotná, měla šestnáct dětí, deset z nich přežilo. Je označována jako Matka dvou císařů (Josef II. a Leopold II.) a proslavila jí i sňatková politika, kdy vyvdala a přiženila své děti do významných evropských panovnických rodů. Zvláštní místo v životě Marie Terezie vyčlenily obě hlavní aktérky právě mužům. Tím prvním byl otec vladařky císař Karel VI. a její manžel František Štěpán Lotrinský, pozdější římskoněmecký císař. A pak tu byli její rádci a ministři, čtyři z nich jí byli nejblíž. Mezi nimi byl i původem portugalský šlechtic Emanuel Silva-Tarouca (německá verze Sylva-Taroucca), který byl prvním majitelem panství v Čechách pod Kosířem. Život a osobnost Marie Terezie nebylo možné vsoukat do dvouhodinového programu, a tak Eva Suchánková a Jarmila Hlaváčová slíbily pokračování patrně na únor příštího roku. A jak se shodly, pokud bylo jejich vystoupení podnětem k tomu, aby publikum sáhlo po literatuře, která o Marii Terezii mluví pravdivě i trošku bulvárně, pak splnilo svůj účel. (jap)

Poslat nový komentář