K incidentu na zimáku se do třetice vyjádřili i rozhodčí

K incidentu na zimáku se do třetice vyjádřili i rozhodčí
ilustrační foto

Stanoviska k incidentu, který se odehrál na prostějovském stadionu po skončení utkání Prostějov - Přerov, doslova "prší." Jako třetí se po funkcionářích a fanoušcích k události vyjádřili hokejoví rozhodčí ze Sportovního klubu rozhodčích ledního hokeje Prostějov. 

Jejich předseda Jakub Filek vydal následující prohlášení: "Po skončení utkání došlo k vniknutí několika agresivních jedinců hlásících se ke sdružení SK PV 1913 do prostorů kanceláří, kde elektronický zapisovatel dokončoval práci na oficiálním zápise o utkání. Okamžitě po vniknutí došlo k fyzickému napadení všech přítomných, včetně již zmíněného člena SKRLH PV, přibližně 15 zamaskovanými jedinci, nesoucích znaky právě zmiňovaného uskupení SK PV 1913.

Zapisovatel musel vyhledat odborné ošetření na pohotovosti a byl mu zničen mobilní telefon.

SKRLH PV nechce působit problémy klubu LHK Jestřábi Prostějov a proto celý incident nechce řešit skrz ČSLH, ani jinou cestou. Ponechá řešení incidentu v osobní rovině a na individuálním rozhodnutí poškozeného. 

SKRLH avšak tímto důrazně vyzívá Domovní Správu PV a vedení LHK Jestřábi Prostějov k okamžitému a adekvátnímu řešení nastalé situace a to tak, aby se v budoucnu nemohla opakovat. A to ve dvou bodech:

1. Zákaz vstupu do prostorů ZS a to nejen při utkání „A“ týmu všem jedincům zodpovědných za napadení.

2. Zabezpečení prostorů a omezení přístupu v prostorách kanceláří a šaten ZS."

Předchozí informace k pátečnímu násilí na zimním stadionu najdete v předcházejících článcích.

A to z pohledu funkcionářů klubu zde:

http://pvnovinky.cz/hokej/36930-fanousci-po-derby-napadli-hokejove-funkc...

A z pohledu hokejových fanoušků zde:

http://pvnovinky.cz/fans-prostejov/36936-fans-prostejov-vydali-prohlasen...

Komentáře

jako vtip to neni spatne

AŤ JE PRAVDA NA KDEKOLIV, JE NA ČASE ZAMEZIT PŘÍSTUPU VEŘEJNOSTI NA HOKEJ A TO Z TĚCHTO NEODISKUTOVATELNÝCH DŮVODŮ:

1. Téměř každé hokejové utkání s sebou přináší přinejmenším narušování veřejného pořádku, od drobných potyček, přes závažné rvačky a útoky, které vyžadují nejen zásah policie, ale kvůli rozsahu poranění i příjezd sanitek zdravotnické záchranné služby.

Z materiálních škod připomeňme naprosto zdemolované nedávno rekonstruované záchodky na zimním stadionu (a položme otázku politikům, zda mají takovéto investice smysl).

2. Asistence policie - tato složka Integrovaného záchranného systému zde nasazuje síly a prostředky mimo běžný výkon služby. Příslušníci jsou tedy nadprůměrně hodnoceni - přesčasy... (což jim nezávidím a více peněz rozhodně přeju) Pohled na prostor kolem stadionu rozhodně nepřipomíná sportovní událost, spíše bitevní pole. Autobusy fanoušků doprovází antony policejních těžkooděnců - člověk má pocit, že dochází k transportu nějakých masových vrahů. Během a po skončení zápasu řeší policie x incidentů, dochází prokazatelně k demolování laviček, odpadkových košů po celém městě atd. Tohle vše platíme my, daňový poplatníci !!! Z pohledu občana, který hokej navštíví jednou za život nebo vůbec, je ,,podpora" tohoto druhu ,,zábavy" sakra drahá !!! Přitom vás při pouhém nahlášení krádeže kola policista upozorní na jejich omezený rozpočet, síly a prostředky - ,,jsme tu přes den jen dva". S dvoukolovým vozítkem se tedy můžete rovnou rozloučit, protože zkrátka ,,nejsou prachy" !!!

NEPŘIJDE VÁM TOTO PLÝTVÁNÍ PENĚŽI? NECHYBÍ NÁM NÁHODOU TŘEBA OBCHVAT? NEOCENILI BYSTE LEPŠÍ SILNICI? A OBYVATEL ŘIDIČŮ JE V PROSTĚJOVĚ DALEKO VĚTŠÍ PROCENTO !!!

Ve světle událostí posledních hodin, jsme se rozhodli, že veřejnosti předložíme informace, které mohou dotvořit mozaiku různých prohlášení slovních útoků.

Celá mediální kauza, souvisící s takzvaným konfliktem, mezi funkcionáři a trenéry mládežnického LHK Jestřábi Prostějov a částí Fans of Prostějov 1913 má začátek již v pátek ráno. To jsme totiž paní primátorce a zastupitelům statutárního města Prostějov, zaslali dotazy týkajících se činnosti klubu LHK Jestřábi Prostějov – mládež. Na základě níže uvedených ZÁVAŽNÝCH skutečností, jsme se rozhodli oslovit největšího partnera mládežnického klubu, statutární město Prostějov. S ohledem na to, že o našem kroku již ten večer funkcionáři a trenéři mládežnického klubu LHK Jestřábi Prostějov od svých zástupců města věděli, snažili se s námi vyprovokovat konflikt. Je samozřejmě i naší chybou, že jsme se s nimi do slovní přestřelky pouštěli. Odmítáme však, že by došlo k fyzickému napadení z naší strany. Celá tato „mediální bublina“ však má jen za cíl dovést pozornost od skutečnosti, že byly zjištěny pochybnosti o oprávněném čerpání veřejných dotací. Obrázek ať si udělá každý sám…

Vážená paní primátorko, vážení zastupitelé statutárního města Prostějov.

Fanoušci i hokejová veřejnost si velmi cení vašeho zájmu o podporu nejpopulárnějšího sportu v našem městě. Chtěli bychom vám touto cestou poděkovat, za finanční i morální podporu tohoto sportu. Zároveň však cítíme znepokojení ze současného stavu mládežnického hokeje. S ohledem na to, máme na vás, jako představitele města, které je fakticky největším podporovatelem mládežnického hokeje, několik dotazů týkajících se fungování klubu LHK Jestřábi Prostějov, spolek.

Dotaz č. 1
Klub LHK Jestřábi Prostějov, spolek (tehdy v právní formě občanské sdružení), obdrželo na 4. Zasedání zastupitelstva města Prostějov dne 16.2.2015 veřejnou podporu ve výši 2.800.000,- Kč. Pokud je nám známo, v příloze žádosti o veřejnou podporu, je v bodě 1. Prohlášení žadatele o poskytnutí dotace uvedeno, žadatel prohlašuje, že: „proti němu není vedeno žádné exekuční řízení“. Podle výpisu z Centrální evidence exekucí, však byla podle spisové značky 018EX00237/15 (4) nařízena (celých 11 dní před schválením veřejné podpory), tedy 5.2.2015 exekuce ve výši 306.090,60,- Kč proti LHK Jestřábi Prostějov o.s. a jeho statutárnímu orgánu p. Michalu Tomigovi. Z výše uvedených skutečností, se lze domnívat, že toto prohlášení mohlo být nepravdivé i s ohledem na to, že 22.1.2015 byla proti LHK Jestřábi Prostějov o.s. nařízena jiná exekuce dle spisové značky 018EX08908/14 (4) na částku 362.132,28 Kč.
Shodná situace by pak nastala i v případě schválení veřejné podpory na 13. Zasedání zastupitelstva města Prostějov dne 15.2.2016, kde byla subjektu LHK Jestřábi Prostějov o.s. schválena veřejná podpora ve výši 2.800.000,- Kč.
Nelze opomenou i skutečnost, že exekuční příkazy, byly vydány i na fyzickou osobu p. Michala Tomigu a to i v průběhu let 2009 až 2017 (včetně let 2015 a 2016) za bezmála 1,730 milionu korun (5), kdy jako statutární a výkonný orgán občanského sdružení (později spolku) žádal o veřejnou podporu.
Dotaz tedy zní. Má město Prostějov informaci o tom, že by tento subjekt žádající a čerpající dotaci, nebo jeho statutární orgán byl v exekuci? Bude město tuto skutečnost prověřovat a pokud se toto prokáže, jak hodlá město Prostějov postupovat? Bude to ze strany města důvodem k podání trestního oznámení, a vrácení dotace, respektive pozastavení další veřejné podpory pro tento subjekt do vyřešení celé záležitosti?

Dotaz č. 2
Předmětem diskuze na téma dotace na výstroj za rok 2015, byly i předložené faktury od firmy TREMORELA COMPANY s.r.o. (IČ: 24234257) v celkové hodnotě 372.438,- Kč vč. DPH(6). Je s podivem, že o firmě dodávající tak specifické vybavení v tak objemném množství není takřka možné dohledat její portfolio služeb. Další skutečností, kterou nelze opomenout je, že proti této firmě bylo v době transakce vedeno exekuční řízení a firma je v úpadku. Navíc platba v takovém finančním objemu, byla dnes již nestandardně, provedena v hotovosti.
Nicméně město Prostějov na splnění účelovosti této dotace údajně nechalo udělat audit. Je možné zprávu o provedení a výsledku tohoto auditu zveřejnit, aby se předešlo zbytečným spekulacím?

Dotaz č.3
V Žádosti o dotaci, se v bodě e) uvádí "počet zúčastněných osob, zvláště pak dětí." Je možné poskytnout informaci, kolik dětí uvádí LHK Jestřábi Prostějov, spolek (dříve o.s.), jako zúčastněné osoby?
Má město Prostějov informaci, kolik má LHK Jestřábi Prostějov, spolek členů (tedy osob oprávněných se podílet na chodu klubu)? Dotaz je směřován především na skutečnost, že pokud spolek nemůže předložit evidenci členů, pak lze jen těžko dohledat reálný počet členů klubu, protože registrace na ČSLH podléhá mnoha specifikům (hráči s platnou registrací ukončili činnost, přestoupili, nebo jsou na hostování v našem klubu). Tím tak může docházet ke zkreslení reálného počtu zúčastněných osob. Dle soupisek uvedených na oficiálním webu LHK Jestřábi Prostějov je v mládeži vedeno cca 120 dětí. (i s odhadem dětí v přípravce až čtvrté třídě, které nejsou vedeny na soupiskách).

Uvědomujeme si, že Prostějov je dlouhodobě považováno za ekonomicky silné, transparentní, veřejnosti otevřené a sportu zaslíbené město.

Předem děkujeme za konkrétní odpovědi.

S úctou

Fans of Prostějov 1913

Poslat nový komentář