Myslivci se na honech chovají zodpovědně, hlásí policisté

Myslivci se na honech chovají zodpovědně, hlásí policisté
Foto PČR

V roce 2021 provedli policisté z Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál v rámci Olomouckého kraje 23 namátkových kontrol myslivců přímo na honech. Zjišťovali, zda u sebe myslivci mají potřebné doklady, zda mají v pořádku zbraně a nejsou pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky.

Každý z lovců musel mít připraven ke kontrole platný lovecký lístek, průkaz zbraně, zbrojní průkaz a doklad o sjednání pojištění pro případ odpovědnosti za způsobené škody.

„Policisté při honech zkontrolovali 192 zbraní včetně jejich držitelů. Potěšilo nás, že jsme nezaznamenali žádné porušení předpisů,“ uvedl mluvčí Policie Libor Hejtman. Není divu, že se muži cechu Hubertova chovají zodpovědně. Za nesplnění povinností uložených zákonem o střelných zbraních a střelivu totiž hrozí přestupci pokuta až do výše padesáti tisíc korun. V případě, že je pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, hrozí dotyčnému nejen pokuta, ale zároveň mu policisté zadrží zbraň. Pokud se myslivec dopustí přestupkového jednání opakovaně, mohou mu policisté ve správním řízení odejmout zbrojní průkaz. (ber)

Poslat nový komentář