hony

Sezóna mysliveckých honů začala. Policisté vyrazili na jejich kontrolu

Foto Policie ČR

Začátek myslivecké sezóny nevyhlížejí pouze myslivci, ale i policisté, kteří objíždějí různé hony a kontrolují, zda není porušován zákon. Při kontrole mysliveckých honů je kontrolován zejména zbrojní průkaz, platný myslivecký lístek, zaplacené pojištění myslivce, průkazy zbraní a zbraně. U myslivců jsou prováděny i náhodné zkoušky na přítomnost alkoholu.

Policisté z odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál se každoročně vydávají na kontrolu mysliveckých honů. Nebylo tomu jinak ani druhý listopadový víkend, kdy tyto kontroly probíhaly v celém Olomouckém kraji a další budou následovat v průběhu celé myslivecké sezóny.   Při kontrolách zbraní se policisté věnují nejen technickému stavu, ale zaměřují se také na shodu výrobního čísla na zbrani s číslem v dokladech. V rámci kontroly střeliva je pro ně důležitá shoda s používanou zbraní a jeho technický stav. Během lovu se zbraní musí mít každý myslivec u sebe

Myslivci se na honech chovají zodpovědně, hlásí policisté

Foto PČR

V roce 2021 provedli policisté z Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál v rámci Olomouckého kraje 23 namátkových kontrol myslivců přímo na honech. Zjišťovali, zda u sebe myslivci mají potřebné doklady, zda mají v pořádku zbraně a nejsou pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky.

Každý z lovců musel mít připraven ke kontrole platný lovecký lístek, průkaz zbraně, zbrojní průkaz a doklad o sjednání pojištění pro případ odpovědnosti za způsobené škody.

Myslivecká sezona je v plném proudu. Policisté kontrolují hony

ilustrační foto Policie ČR

V září začala hlavní myslivecká sezona a uživatelé honiteb od této doby loví nejvíc druhů zvěře. Chvíle, kdy si myslivci užívají možnost využít jakousi odměnu za jejich celoroční péči, se bohužel neobejdou každoročně bez drobnějších či vážnějších zranění.

Příkladem tomu je postřelení, které se přihodilo v poměrně nedávné době na Pardubicku. Poškozený byl při lovu divočáků zraněn na obou nohách střelou a jejími fragmenty. Střelec při této konkrétní události nebyl pod vlivem alkoholu. Kdyby však dodržel bezpečnou vzdálenost, nemuselo k tomu vůbec dojít.