Sezóna mysliveckých honů začala. Policisté vyrazili na jejich kontrolu

Sezóna mysliveckých honů začala. Policisté vyrazili na jejich kontrolu
Foto Policie ČR

Začátek myslivecké sezóny nevyhlížejí pouze myslivci, ale i policisté, kteří objíždějí různé hony a kontrolují, zda není porušován zákon. Při kontrole mysliveckých honů je kontrolován zejména zbrojní průkaz, platný myslivecký lístek, zaplacené pojištění myslivce, průkazy zbraní a zbraně. U myslivců jsou prováděny i náhodné zkoušky na přítomnost alkoholu.

Policisté z odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál se každoročně vydávají na kontrolu mysliveckých honů. Nebylo tomu jinak ani druhý listopadový víkend, kdy tyto kontroly probíhaly v celém Olomouckém kraji a další budou následovat v průběhu celé myslivecké sezóny.   Při kontrolách zbraní se policisté věnují nejen technickému stavu, ale zaměřují se také na shodu výrobního čísla na zbrani s číslem v dokladech. V rámci kontroly střeliva je pro ně důležitá shoda s používanou zbraní a jeho technický stav. Během lovu se zbraní musí mít každý myslivec u sebe

platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně, kdy tyto doklady je povinen na požádání předložit policejnímu orgánu.

„V rámci provedených kontrol policisté nezjistili žádné nedostatky. Všichni kontrolovaní myslivci měli své zbraně, střelivo a potřebné doklady v pořádku.

Rovněž všechny prováděné orientační dechové zkoušky na alkohol, byly vyhodnoceny s výsledkem negativní,“ informovala policejní preventistka Zuzana Slabá.

V případě pozitivního výsledku se policisté řídí zákonem číslo 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, kdy na místě mohou uložit pokutu do 5 000 korun, ve správním řízení to může být až 50 000 korun. Pokud by se u přestupce v posledních třech letech jednalo o opakované provinění, hrozilo by mu odebrání všech zbraní i zbrojního průkazu.

„Závěrem lze konstatovat, že s alkoholem na mysliveckých honech se již téměř nesetkáme. Doby, kdy myslivci nosili v hubertusu lahvinku alkoholu, jsou již snad za námi,“ dodala Slabá. (red)

Poslat nový komentář