myslivci

Sezóna mysliveckých honů začala. Policisté vyrazili na jejich kontrolu

Foto Policie ČR

Začátek myslivecké sezóny nevyhlížejí pouze myslivci, ale i policisté, kteří objíždějí různé hony a kontrolují, zda není porušován zákon. Při kontrole mysliveckých honů je kontrolován zejména zbrojní průkaz, platný myslivecký lístek, zaplacené pojištění myslivce, průkazy zbraní a zbraně. U myslivců jsou prováděny i náhodné zkoušky na přítomnost alkoholu.

Policisté z odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál se každoročně vydávají na kontrolu mysliveckých honů. Nebylo tomu jinak ani druhý listopadový víkend, kdy tyto kontroly probíhaly v celém Olomouckém kraji a další budou následovat v průběhu celé myslivecké sezóny.   Při kontrolách zbraní se policisté věnují nejen technickému stavu, ale zaměřují se také na shodu výrobního čísla na zbrani s číslem v dokladech. V rámci kontroly střeliva je pro ně důležitá shoda s používanou zbraní a jeho technický stav. Během lovu se zbraní musí mít každý myslivec u sebe

Nepouštějte psy v honitbě, varují myslivci. Kvůli nemoci divočáků

Foto ber

V České republice byly v posledních několika týdnech potvrzeny případy úhynů loveckých psů nakažených Aujeszkyho chorobou. Oba psi, z nichž jeden uhynul a druhý musel být veterinářem utracen, se velmi pravděpodobně nakazili od černé zvěře, se kterou se dostali do kontaktu. Před kontaktem psů s černou varují myslivci majitele psů i na Prostějovsku.

„Choroba je rozšířena prakticky po celém světě. Rezervoárem nákazy jsou dospělá prasata, neboť jako jediná tuto nákazu přežívají. Původcem onemocnění je herpesvirus, který napadá nervovou soustavu a dýchací ústrojí. Nákaza je přenosná také na skot, ovce, kozy, psy, kočky, králíky, stejně tak na volně žijící živočichy. Přenáší se nejčastěji přímým kontaktem, ale také slinami, krví, pozřením vyvržených vnitřností či odřezků masa. Onemocnění není léčitelné a pro nakažené psy je proto smrtelné,“ uvedl hospodář Mysliveckého sdružení Bílovice Lutotín Jan Toman.  

Myslivci budou od ledna lovit norka, nutrie, mývala i husice

Ilustrační foto pixabay.com

Od 1. ledna 2022 budou moci myslivci nově lovit nepůvodní druhy živočichů, ke kterým patří například nutrie, norek nebo mýval. Tyto druhy působí škody, ohrožují životní prostředí a naše původní živočichy a rostliny. Na vyhlášce, která stanovuje seznam živočichů vyžadujících regulaci, se Ministerstvo zemědělství (MZe) shodlo s Ministerstvem životního prostředí.

Vyhláška, která stanovuje seznam druhů živočichů vyžadujících regulaci, umožní myslivcům od 1. ledna 2022 lovit nepůvodní druhy živočichů. Podmínkou je, aby to měli uvedeno v povolence, kterou jim vydávají myslivecké spolky (uživatelé honitby). Dosud mohla lovit tyto nepůvodní druhy pouze myslivecká stráž. Nová vyhláška MZe zvýší počet možných lovců, myslivců je v České republice přibližně 90 tisíc.

Myslivecká sezona je v plném proudu. Policisté kontrolují hony

ilustrační foto Policie ČR

V září začala hlavní myslivecká sezona a uživatelé honiteb od této doby loví nejvíc druhů zvěře. Chvíle, kdy si myslivci užívají možnost využít jakousi odměnu za jejich celoroční péči, se bohužel neobejdou každoročně bez drobnějších či vážnějších zranění.

Příkladem tomu je postřelení, které se přihodilo v poměrně nedávné době na Pardubicku. Poškozený byl při lovu divočáků zraněn na obou nohách střelou a jejími fragmenty. Střelec při této konkrétní události nebyl pod vlivem alkoholu. Kdyby však dodržel bezpečnou vzdálenost, nemuselo k tomu vůbec dojít.

V Bílovicích – Lutotíně se myslivci vydali do polí. Kvůli zvěři

Foto JT

Všichni dobří myslivci mají zájem na záchraně zvěře před největšími predátory, kterými jsou zemědělské stroje. Členové Mysliveckého spolku Bílovice-Lutotín proto před každou sklizní organizují různé záchranné akce. Za mnoho let této činnosti vyzkoušeli rušení zvěře před pokládáním mláďat, umísťování zradidel v porostu, pohazování pachových tamponů. Nakonec vždy zůstala fyzická práce s loveckými psy v průběhu sečení.

„S tímto vědomím jsme nastoupili do první letošní seče. Stáli jsme před třemi plochami o výměře 17 ha a dvakrát 35 ha. Pole oddělují polní cesty, remíz a suchá svodnice. Naše krajina je silně zatěžována civilizačními tlaky. Zvěř je trvale rušena, a proto uprostřed jetelových polí nachází klid pro svoje životní potřeby a netuší, že jednoho dne přijede zemědělská technika,“ říká Jan Toman, hospodář Mysliveckého spolku Bílovice-Lutotín.

Policisté provádějí kontroly na honech

Foto PČR

Sezóna honů je v plném proudu. Jako tomu bývá každý rok, také letos provádějí policisté z Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál namátkové kontroly myslivců přímo na honech. V sobotu 17. listopadu zavítali na honitbu v Bludově na Šumpersku, kde zjišťovali, zda u sebe myslivci mají potřebné doklady, zda mají v pořádku zbraně a nejsou pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky. Každý z lovců by měl mít připraven ke kontrole platný lovecký lístek, průkaz zbraně, zbrojní průkaz a doklad o sjednání pojištění pro případ odpovědnosti za způsobené škody.

Za nesplnění povinností uložených zákonem o střelných zbraních a střelivu hrozí přestupci pokuta až do výše padesáti tisíc korun. Záleží, jakého konkrétního pochybení se dopustí." V případě, že je kontrolovaná osoba pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, hrozí jí nejen pokuta, ale zároveň jí policisté zadrží zbraň. Pokud se myslivec dopustí přestupkového jednání opakovaně, mohou mu policisté ve správním řízení odejmout zbrojní průkaz," upozornila policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.

Myslivci dostali svolení. K odstřelu vetřelců

ilustrační foto myslivost.cz

Psík mývalovitý a mýval severní. Mají spoustu společného. Jsou roztomilí, pochází z jiných kontinentů, žijí v přírodě České republiky, mají početné vrhy mláďat, rychle se zabydlují na nových územích. A jsou pohromou pro drobnou zvěř. V červenci letošního roku proto požádal Okresní myslivecký spolek Prostějov Odbor životního prostředí prostějovského magistrátu o vydání povolení jejich odlovu. A magistrát svolil.

Důvod je jediný. V krajině přibývá predátorů a ubývá ptactva a drobné zvěře, která se stává ohroženým druhem.

"Oba predátoři jsou v naší krajině nepůvodní zvěří a působí velké škody na drobné zvěři. Jsou noční tvorové a velice ostražití. Vyskytují se po celém okrese, nejvíce tam, kde je ještě nějaká drobná zvěř. Mýval severní jde i do obcí, rád se zdržuje na zemědělských  farmách.  Já je přirovnávám ke spojení jezevce s liškou. Dají se lovit při náhodném setkání, nebo na čekané, ale i v norách pomocí norníků," vysvětlil PvNovinkám předseda OMS Prostějov Jan Toman.

Myslivci žádají o svolení. Chtějí střílet vetřelce

ilustrační foto myslivost.cz

Psík mývalovitý a mýval severní. Mají spoustu společného. Jsou roztomilí, pochází z jiných kontinentů, žijí v přírodě České republiky, mají početné vrhy mláďat, rychle se zabydlují na nových územích. A jsou pohromou pro drobnou zvěř. V minulých dnech proto požádal Okresní myslivecký spolek Prostějov Odbor životního prostředí prostějovského magistrátu o vydání povolení jejich odlovu.  

Důvod je jediný. V krajině přibývá predátorů a ubývá ptactva a drobné zvěře, která se stává ohroženým druhem.

Myslivci zvou na jarní svod loveckých psů

ilustrační foto pozvánka

Jarní svod loveckých psů pořádá v sobotu 21. dubna Okresní myslivecký spolek Prostějov. Uskuteční se na střelnici OMS za Kosteleckou ulicí.

Mimo možnosti prohlédnout si nejnovější odchovy loveckých psů připravili pořadatelé program i pro děti. Ty čeká dětský koutek a střelby ze vzduchovky. Začátek svodu je stanoven na osm hodin. (red)

Kontroly na honech dopadly na výbornou

Foto PČR

Sezóna honů na Prostějovsku je v plném proudu. S tou také již tradičně souvisí i kontrolní činnost policistů z Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. Také v sobotu 10. 12. 2016 se policisté vydali do okolí Prostějova se seznamem pořádaných honů. Zkontrolovali myslivce na honech v Němčicích nad Hanou a v Hrušce a Tvorovicích.

"Celkem  zkontrolovali čtyřiadvacet náhodně vybraných myslivců. U těch kontrolovali dodržování ustanovení zákona o střelných zbraních a střelivu, zejména zda nejsou účastníci honu pod vlivem alkoholických nápojů. Dalšími předměty kontroly jsou manipulace se zbraní a předepsané doklady. Letos to byla již pátá taková kontrola. Žádná pochybení, která by byla v rozporu se zákonem o zbraních, nebyla při dosavadních letošních kontrolách zjištěna," uvedl policejní mluvčí František Kořínek.