Prostějovské domy. Nájemní dům v Husově náměstí

Prostějovské domy. Nájemní dům v Husově náměstí
Foto ber

Také ve třetím desetiletí 20. století pokračovala v Prostějově výstavba nájemných bytových domů. Nejčastějším stavebníkem bylo město Prostějov.

Dům na Husově náměstí č. 85 (č. p. 2035) z roku 1930 (projekt 1928–1929) je první stavbou ze čtyř, které tvoří jeden kompaktní celek. Pouze tento první objekt je však dílem pražského architekta Jaroslava Stockar – Bernkopfa, u ostatních byl autor pouze konzultantem. Dům č. 85 byl postaven z výnosu za tímto účelem uskutečněné loterie, byl majetkem státu, pozemek poskytlo město, které se rovněž staralo o údržbu. Na tento objekt navázalo město v letech 1930–1931 dostavbou dalších tří budov – Husovo náměstí č. 83, 87, Joštovo náměstí č. 4 (č. p. 2034, 2033, 2032), čímž vznikla konečná podoba komplexu. (ber)

Komentáře

V tomto domě bydlím od narození a mám nafocené projekty z archivu. Na projektu je skutečně napsáno státní obytný dům z losové akcie v Prostějově na Husově náměsti . Razítko projektantů je na projektech dokonce i podpis. Kolaudace byla provedena 23 a 24 srpna 1930 a dům je uváděn jako státní obytný dům gážistů vojenské správy.Mám i dokumentaci kde schvalovalo město Prostějov výstavbu dokonce i jak často mají vyvážet jímku. V roce 1933 řešila město PV špatný odvod dešťových srážek z chodníku a provedlo úpravu a napojení na dešťovou kanalizaci.Teprve v roce 1941 na Husově nam. za války Franz Schubert Platz byla postavena splašková kanalizace a tyto čtyři domy byly na ní napojený-projekt Ing Fr.Hrbata. Na konci války v roce 1945 obdržel dům přímý zásah u suterénního bytu od bomby proto byl po válce opravován. Mam i foto těsně po válce před opravou. Oprava proběhla až v říjnu 1945.

Poslat nový komentář