Vydejme se po stopách Jano Köhlera, zve náměstkyně Sokolová

Vydejme se po stopách Jano Köhlera, zve náměstkyně Sokolová
ilustrační foto MMP

Město Prostějov připravilo další turistický okruh vhodný nejen pro komentované prohlídky, ale zejména pro individuální procházku městem. Okruh nese název Po stopách Jano Köhlera a je zaměřen jak na sgrafita v exteriéru, tak i výzdobu interiérů prostějovských kostelů.

„Jsem nesmírně ráda, že se nám podařilo připravit další zajímavý okruh nejen pro turisty, ale i pro místní, protože často chodíme kolem domů na náměstí, aniž bychom si všimli, jak zajímavá je jejich výzdoba a jakou vlastně mají historii. Sgrafit si většinou všimneme jen na fasádě zámku na Pernštýnském náměstí, ale domů se sgrafity je v Prostějově více. Třeba úžasný dům známý jako Hanačka. Stejně jako je i více stop tohoto výrazného umělce v našem městě. A vlastně nejen v exteriéru; stopy Jano Köhlera nalezneme v kostele Povýšení sv. Kříže nebo v kostele Sv. Cyrila a Metoděje,“ říká náměstkyně primátora Milada Sokolová.

Okruh Po stopách Jano Köhlera zahrnuje 10 zastavení od Součkova domu (Hanačky), přes zámek na Pernštýnském náměstí, dům U Tří zajíců na Perštýnském náměstí, dům U Zlaté studny na náměstí T. G. Masaryka, dále Vrlův nájemní dům na náměstí E. Husserla, interiér kostela Povýšení Sv. Kříže a kostela Sv. Cyrila a Metoděje. Na náměstí T. G. Masaryka nalezneme Köhlerovy stopy ještě na domě U Měsíčka. Také na Městském hřbitově za Brněnskou ulicí jsou umělecká díla Jano Köhlera, a to konkrétně náhrobek na hrobce rodiny Součkových a náhrobek na hrobě Karla Dostála – Lutinova.

Letáček s mapkou a fotografiemi okruhu Po stopách Jano Köhlera si zájemci mohou stáhnout na webu města Prostějova v sekci Volný čas.

Inspirací pro vytvoření individuálního prohlídkového okruhu Po stopách Jano Köhlera bylo vydání knihy Jano Köhler, kterou zpracoval prostějovský historik Karel Kavička, a která vyšla za podpory města Prostějova a Olomouckého kraje v roce 2018.   

Jano Köhler  *9. 2 1873 Brno + 20. 1. 1941 Brno

Jeho životní a profesní příběh je příběhem polovičního sirotka, který se obětavostí své matky, sestry Růženy, tety Marie a vlastní pílí vypracoval na významného umělce.

Narodil se ve smíšeném česko-německém manželství. Otec Johann Köhler byl kočím Městské dráhy v Brně a brzy po narození syna zemřel. Matka Růžena Ježková pocházející z Nenkovic u Kyjova byla posluhovačkou v brněnských měšťanských domácnostech. Už od dětství rád kreslil, proto po maturitě na gymnáziu pokračoval ve studiích na Uměleckoprůmyslové škole v Praze (maturita 1897).

V roce 1900 absolvoval Akademii výtvarných umění jako žák profesora Františka Ženíška. V době studií ho výrazně ovlivnil architekt Kamil Hilbert, se kterým spolupracoval na výzdobě fasád domů v Lounech. Po studiích se usadil v Nenkovicích a od roku 1926 ve Strážovicích u Kyjova. Zde žil s rodinou až do smrti.

Akademický malíř Jano Köhler byl významným umělcem v oblasti moravského lidového umění, v technice ornamentu a v oboru fresky a sgrafita. Byl označován jako „malíř chrámů“, ale podílel se také na výzdobě profánních budov. Byl vynikajícím grafikem a ilustrátorem. Vytvořil vlastní ozdobné písmo a iniciály. Jeho díla můžeme zhlédnout na různých místech Čech a Moravy, například v Olomouci a na Svatém Hostýně. Nejvíce děl však vytvořil v Prostějově. Našel zde celoživotní přátele. Patřila mezi ně rodina stavitele Václava Součka a farář, spisovatel, překladatel a vůdčí osobnost Katolické moderny P. Karel Dostál-Lutinov. Byl jeho mecenášem a podporovatelem. Zadával mu také zakázky na ilustrace do časopisů Nový život a Archa, knih, básnických sbírek a obrázků svatých a pohlednic pro družstvo Ikonia. (Hana Bartková)

Poslat nový komentář