Radní se sejdou v úterý

Radní se sejdou v úterý
ilustrační foto ber

Jednání Rady města Prostějova se uskuteční v úterý 10. ledna. Radní čeká projednání desítek bodů.

Mimo jiné se jim dostane informace o průběhu a návrh na výběr dodavatele v zadávacím řízení: „Řešení pietní úpravy bývalého židovského hřbitova – zpracování studie“   a projednají návrh na zahájení zadávacího řízení „Vybudování nového digitalizovaného varovného a informačního systému obyvatelstva ve statutárním městě Prostějově“.

Budou seznámeni s výsledky šetření stížnosti ČŠI na RG a ZŠ Otto Wichterleho a ZŠ a MŠ školu Jana Železného Prostějov, schválí vyhlášení záměrů výpůjčky a prodeje pozemků,  pověří člena ZMP k provádění sňatečných obřadů, projednají návrh změny Organizačního řádu MMPv ke dni 10. ledna 2023 a doplní pracovní skupinu „Navrácení vodárenské infrastruktury městu Prostějovu“. (red)

Poslat nový komentář