Radní se sejdou v úterý. Proberou i svatby

Radní se sejdou v úterý. Proberou i svatby
Ilustrační foto pixabay.com

Další, už 83. schůze Rady města Prostějova se koná v úterý 4. května. Radní čeká, jako obvykle, celá řada důležitých bodů.

Věnovat se budou, mimo jiné, odpisem pohledávek Městské policie, informacemi o činnosti dozorčích rad městských obchodních společností a komisí rady, schválením projektového námětu a podávání žádosti o dotaci na akci „Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města Prostějova – četa Vrahovice“ a zadávacím řízením „Národní dům Prostějov – rekonstrukce kuchyně, kotelny a zdroje tepla“.

Zabývat se budou zadávacím řízením „Stacionární radarový měřič rychlosti včetně programového vybavení,“ informací o přerušení činnosti školních družin, prezentací studie Stezka zdraví v biokoridoru Hloučela a návrhem dalšího postupu, studií dopravního terminálu na Újezdu, výpůjčkami, a prodejem pozemků, návrhem na schválení odpuštění nájemného provozovatelům živností v souvislosti s epidemií COVID-19 a záměrem prodeje přebytečného majetku – dvou služebních vozidel Fabia.

Radní rovněž projednají zrušení provozních poplatků hrazených snoubenci při uzavírání sňatků. (red)

Poslat nový komentář