Nekoupejte se v kašnách. Bylo by to drahé

Nekoupejte se v kašnách. Bylo by to drahé
Foto archiv ber

Teplé počasí láká ke koupání v městských kašnách. Strážníci se každoročně s příchodem teplých dnů setkávají s osobami, které se snaží v kašně ovlažit nebo dokonce přímo vykoupat. Někteří se nezdráhají v těchto kašnách zchladit i své psy.

„Využívat kašnu k těmto účelům není vhodné i z důvodu, že voda není určena ke koupání a nemusí tedy splňovat hygienické podmínky. Navíc je i chemicky ošetřena a může způsobit zdravotní komplikace jak lidem, tak i zvířatům. Důrazně upozorňujeme, že na veřejných prostranstvích na celém území statutárního města Prostějova je zakázáno vstupovat do kašen nebo fontán a v těchto se koupat nebo je jinak znečišťovat," informovala komisařka Tereza Greplová. 

Za nerespektování pravidel daných obecně závaznou vyhláškou mohou strážníci uložit pokutu do výše 10.000 Kč, u správního orgánu pak lze uložit pokutu do 100.000 Kč. Aktuální znění vyhlášky je zveřejněno na webových stránkách města www.prostejov.eu nebo ve sbírce předpisů sbirkapp.gov.cz. (red)

Poslat nový komentář