V Centru sociálních služeb Prostějov projde rekonstrukcí další pavilon

Centrum sociálních služeb navštívila i první dáma České republiky.
Centrum sociálních služeb navštívila i první dáma České republiky.

Olomoucký kraj obdrží z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava dotaci ve výši 147 milionů korun na infrastrukturu pro rozvoj sociálních služeb a vzdělávání. Rozhodl o tom v polovině srpna Výbor regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava.

Dalších 128 milionů korun získají z regionálního operačního programu projekty na podporu a rekonstrukci zařízení pro sociální služby. Město Prostějov uspělo s projektem na rozvoj Centra sociálních služeb.

„Prostory příspěvkových organizací v sociální oblasti již delší dobu čekají na opravy a modernizaci. Jsem velice rád, že díky dotaci z regionálního operačního programu zaplatíme rekonstrukci v Domově seniorů Pohoda ve Chválkovicích a v Centru sociálních služeb v Prostějově,“ okomentoval rozhodnutí rady hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík.

Realizací projektu nazvaného „CSS Prostějov - rekonstrukce budovy 6F zřízení odlehčovací služby a denního stacionáře“ dojde k vybudování infrastruktury pro možnost rozšíření stávající nabídky poskytovaných sociálních služeb v Prostějově v souladu se zákonem o sociálních službách. V budově bude denní stacionář - ambulantní služba s denní kapacitou 20 klientů pro seniory se sníženou soběstačností; odlehčovací služba - pobytová služba s denní kapacitou 6 klientů pro seniory se zdravotním postižením a chráněné bydlení s kapacitou 3 klientů pro ženy s chronickým duševním onemocněním. V rámci projektu dojde k vybudování zázemí pro ergoterapii a ke kompletnímu vybavení všech rekonstruovaných místností a pokojů. Projektem dojde k vytvoření 7 nových pracovních míst z čehož 5 nových míst přímo pro oblast sociálních služeb.

Celkové náklady projektu činí něco málo přes 25 milionů korun, z čehož dotace ROP by měla pokrýt pětasedmdesát procent. Z rozpočtu Olomouckého kraje odčerpá projekt 6,400 milionů korun.

(red)

Poslat nový komentář