Dnes je květná neděle. Ukončete půst a nic nepečte!

Dnes je květná neděle. Ukončete půst a nic nepečte!
Ilustrační foto pixabay.com

Květná neděle, poslední neděle čtyřicetidenního půstu, otevírá Velikonoce ve znamení zelené ratolesti. Vypovídají o tom také její lidové názvy – Květnice, Beránkova neděle, Palmová neděle, odvozené z pojmenování nových pučících prutů.

Tuto neděli se světí kočičky a vrbové proutky se slovy: "Květná neděle spojuje Kristův královský triumf a oslavu jeho utrpení vjedno. Obojí je ve velikonočním tajemství vzájemně propojeno..." To na památku slavného vjezdu Ježíška Krista do Jeruzaléma na oslátku, kdy mu lidé na cestu házeli useknuté ratolesti stromů. Právě z toho důvodu se světí kočičky. Nově posvěcené větvičky se vymění za staré, které se spálí.

V tento den by se nemělo nic péct, protože by se zapekl květ na stromech a bylinách a nebylo by žádné ovoce. Také se polykaly svěcené kočičky, které měly zabránit bolestem v krku po celý rok. Oblékaly se nové šaty a jiné se vyvěšovaly, aby v nich člověk kvetl a zelenými ratolestmi se vymetalo obydlí, aby zahynula veškerá neřest.

Tradovalo se, že kdo o Květné neděli uřízne čarovný vrbový proutek, bude jej moci použít, pokud najde zlaté vejce. To nosí černá slepice s bílou chocholkou, ale zanáší je. Kdo vejce najde, zahrabe jej do slámy a před půlnocí jde na křižovatku lesní a polní cesty a zde je položí. Vrbovým proutkem zamává k jihu, severu a východu a objeví se duch a splní člověku každé přání. (red)

Poslat nový komentář