Prostějovské stavby. Domov mladých pro Oděvní závody Jiřího Wolkera

Prostějovské stavby. Domov mladých pro Oděvní závody Jiřího Wolkera
Foto ber

Objekt bývalého Domova mladých pro Oděvní závody Jiřího Wolkera n. p. v Olomoucké ulici 21, je částečně dílem architekta Antonína Navrátila, což prozrazuje například červený keramický obklad sahající do výše okenního nadpraží 1.NP. 

Návrh je dílem prostějovské odbočky Stavoprojektu (květen 1949), dodavatelem byl Průmstav Prostějov. Stavba byla původně projektována jako tovární budova firmy MOTTA, po znárodnění byla hrubá stavba dokončena jako internát (”Domov mladých mužů”) Oděvních závodů. Kolaudace se konala v roce 1951.  

Dům sloužil jako internát, dnes je v něm nechvalně proslulá ubytovna. (ber)

Poslat nový komentář