Společně rozvíjíme Prostějov. Projekt postaví altán a rozsvítí oblohu

Společně rozvíjíme Prostějov. Projekt postaví altán a rozsvítí oblohu
ilustrační foto

Společně rozvíjíme Prostějov. Projekt postaví altán a rozsvítí oblohu 

Město Prostějov připravilo první ročník projektu "Společně rozvíjíme Prostějov", který byl zahájen 1. října 2021 spuštěním podávání návrhů občany našeho města. Od 1. 2. 2022 bylo spuštěno hlasování k projektům, které byly vybrány z občanských návrhů participativního rozpočtu. O půlnoci 28.2.2022 bylo hlasování ukončeno. 

Rada města Prostějova  22.3.2022 schválila k realizaci tyto projekty participativního rozpočtu (do celkové částky 3 mil. Kč): Altán v Kolářových sadech, Oprava chodníků vnitrobloku Olomoucká 36 - 48, Workout hřiště na náměstí Spojenců a Vraťte nám hvězdnou oblohu. V průběhu dubna došlo k jednání s předkladateli vítězných projektů za účelem zahájení přípravy a jejich realizace. 

 Altán v Kolářových sadech:

Umístění altánu do Kolářových sadů podle návrhu paní Jílkové bylo prověřeno, nedojde k ohrožení stávajících vzrostlých stromů. Bylo dohodnuto, že podlaha bude dřevěná a není potřeba budovat přístupový chodník. Nyní se připravuje jednoduchá dokumentace pro výběrové řízení. 

Oprava chodníků ve vnitrobloku Olomoucká:

Na setkání s předkladatelem panem Střídeckým bylo zjištěno, že je připravena revitalizace bytových domů Olomoucká č. 40-44 včetně umístění nových lodžií. Ty budou zasahovat svou šířkou do stávajícího chodníku. Dále bylo uvedeno, že vozy údržby často pojíždějí po zeleni a vytváří se „koleje“ a chodník je potřeba širší. Původní požadavek na předláždění stávajících chodníků ve vnitrobloku byl upraven.  Nové trasování a zrušení chodníku podél domu musí být projednáno se společenstvími ve vnitrobloku a získáno souhlasné stanovisko. Zahájení projektu je možné až na jaře 2023. 

Workoutové hřiště na nám. Spojenců:

Na místě budoucího hřiště při jednání s navrhovatelkou paní Skalíkovou došlo k ujasnění představy náplně, vzhledu a umístění hřiště. Bude připraveno výběrové řízení s možným termínem realizace na podzim 2022. 

Vraťte nám hvězdnou oblohu:

Pan Gregor původně navrhoval zpracování studie optimalizace veřejného osvětlení ve městě, ale na základě jednání souhlasil s realizací úprav veřejného osvětlení v Kolářových sadech. Úpravy spočívají ve výměně sodíkových svítidel za vhodný typ LED svítidel při zachování stávající rozteče sloupů a dodržení norem pro nasvícení komunikací s možností využití dotačních titulů. Realizace bude možná již v roce 2022.  (Zdroj MMPv) 

Poslat nový komentář