O koupaliště ve Vrahovicích se bude starat Domovní správa

O koupaliště ve Vrahovicích se bude starat Domovní správa
ilustrační foto studie

V současnosti běží výstavba padesátimetrového bazénu ve Vrahovicích. Po jeho dokončení bude provoz zajišťovat společnost Domovní správa Prostějov. S ohledem na blížící se termín dokončení této akce a zahájení provozu areálu je třeba smluvně ošetřit jeho užívání a to formou pronájmu za zdaněný nájem.

Rada města Prostějova tento krok schválila za následujících podmínek:

a) doba nájmu – neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou,

b) výše nájemného – 1.000 Kč (bez DPH) ročně,

c) nájemného bude každoročně navyšováno o míru inflace.

„V letošním roce se počítá s provozem ve zkráceném zkušebním režimu, plně v režii Domovní správy, bez možnosti dofinancování případné ztráty z provozu. Z těchto důvodů bylo prozatím navrženo nájemné v symbolické výši jeden tisíc korun (bez DPH) ročně s tím, že pro příští rok se předpokládá ošetření provozu areálu koupaliště formou služeb obecného hospodářského zájmu s úpravou nájemného na obvyklou úroveň. Tento postup byl odsouhlasen a doporučen daňovým poradcem města,“ uvedl na vysvětlenou náměstek primátorky Jiří Pospíšil. (red)

Poslat nový komentář