Bytový dům v ulici M. Pujmanové bude mít vlastní kotelnu

Bytový dům v ulici M. Pujmanové bude mít vlastní kotelnu
Ilustrační foto ber

Budova v loňském roce prošla energetickými úpravami, kdy v rámci stavební akce došlo k zateplení objektu, výměně oken a opravě střechy. Nyní ji čeká výstavba kotelny.

Vytápění tohoto bytového domu je prozatím zajištěno dálkovým teplovodem ze sousedního objektu M. Pujmanové 4.

„Stávající kotelna je již v nevyhovujícím stavu. Navíc se na nás obrátila Domovní správa Prostějov, s.r.o. s tím, že obdržela výpověď kupní smlouvy o dodávce a odběru tepla ze společnosti TRIANGL, která doposud teplo do objektu dodávala. Po odpojení nebude mít bytový dům M. Pujmanové 10 zajištěno vytápění domu pro zimní sezónu 2021/2022. Bude tedy třeba zajistit vybudování nové kotelny v tomto objektu,“ informoval primátor František Jura.

Odbor rozvoje a investic proto oslovil projekční společnost V-Projekt Prostějov, v.o.s. o nabídku na zpracování projektové dokumentace.

„Společnost nám předložila cenovou nabídku ve výši 98 tisíc korun (bez DPH). Termín dodání dokumentace je duben 2021 s tím, že stavební povolení bychom mohli získat v měsících červen/červenec 2021. Odhad nákladů na novou kotelnu je 1.6 milionu korun. Přesnou částku nám určí právě až projektová dokumentace, respektive výběrové řízení na dodavatele,“ doplnil náměstek primátora Jiří Rozehnal. (red)

Poslat nový komentář