ochodní dům

Bytový dům v ulici M. Pujmanové bude mít vlastní kotelnu

Ilustrační foto ber

Budova v loňském roce prošla energetickými úpravami, kdy v rámci stavební akce došlo k zateplení objektu, výměně oken a opravě střechy. Nyní ji čeká výstavba kotelny.

Vytápění tohoto bytového domu je prozatím zajištěno dálkovým teplovodem ze sousedního objektu M. Pujmanové 4.

„Stávající kotelna je již v nevyhovujícím stavu. Navíc se na nás obrátila Domovní správa Prostějov, s.r.o. s tím, že obdržela výpověď kupní smlouvy o dodávce a odběru tepla ze společnosti TRIANGL, která doposud teplo do objektu dodávala. Po odpojení nebude mít bytový dům M. Pujmanové 10 zajištěno vytápění domu pro zimní sezónu 2021/2022. Bude tedy třeba zajistit vybudování nové kotelny v tomto objektu,“ informoval primátor František Jura.