Stavební úpravy rybníka v Krasicích byly zahájeny

Stavební úpravy rybníka v Krasicích byly zahájeny
Foto MMP

Narušené břehy rybníka čeká úprava a zpevnění lomovým kamenem. Odstraňovat se například budou náletové dřeviny. Práce na revitalizaci rybníka ovšem mají zpoždění. Důvod vysvětlil první náměstek primátorka Zdeněk Fišer.

„Důvodem opožděného zahájení činností a následného menšího čerpání objemu finančních prostředků než se předpokládalo, byl výskyt zvláště chráněných živočichů v oblasti tohoto biotypu, kdy je podle zákona zakázáno škodlivě zasahovat do jejich přirozeného vývoje. Souběžně jsme proto do letošního roku přesunuli i provádění archeologického a autorského dozoru na investiční akci,“ uvedl Fišer.

Zastupitelům teď bude na stole ležet doporučení radních k dočerpání financí. Na základě výsledku výběrového řízení byla na provedení požadovaného rozsahu prací, dle projektové dokumentace, uzavřena s firmou Agromeli spol. s.r.o., Brno smlouva o dílo v celkové výši 2,9 milionu korun.

„Nyní je třeba zlikvidovat stávající zařízení, které se zde nachází a vybudovat nové pro regulaci hladiny vody v rybníce,“ doplnil Fišer s tím, že revitalizace myslí také na zeleň a relax obyvatel. (red)

Poslat nový komentář