Podvodník vylákal z lidí přes milion!

Podvodník vylákal z lidí přes milion!
Ilustrační foto

Z trestných činů Podvod a Zpronevěra byl obviněn šestatřicetiletý muž. Celkem způsobil milionovou škodu a hrozí mu až osmiletý kriminál.
I když se jedná o velmi závažný delikt, jeho historie spadá až do roku 2007. Všechny případy se staly v průběhu dalších tří let. Nejprve muž v průběhu roku 2007 uvedl jednatelku jedné ze společností v Prostějově v omyl tím, že před ní předstíral existenci zakázky na rekonstrukci domu, na kterou odebíral materiál. Odebraný materiál na fiktivní opravu domu muž použil použil pro svou potřebu a na umoření svých závazků, které před jednatelkou společnosti zatajil.
V dalších případech obviněný muž, jako zástupce společnosti se sídlem v Prostějově, několikrát docílil uzavření smluv o dílo. Závazal se například k instalaci teplovodního vytápění, instalaci kotle na tuhá paliva, výměnu plynového kotle a další. "Obviněný muž od poškozených subjektů po sepsání smlouvy o dílo na místě požadoval vyplacení zálohy, oproti vystavení příjmového pokladního dokladu. Poškozené subjekty tuto zálohu zaplatily, následně došlo k provedení díla a doplatku zbývající ceny. Obviněný muž poté ovšem uvedené doklady záměrně nezaúčtoval, ani nedal k zaúčtování a finanční hotovost si ponechal pro vlastní potřebu," uvedl Petr Weisgärber, komisař preventivně informační skupiny Policie ČR v Prostějově.
Svým jednáním muž způsobil celkovou škodu přesahující částku 1.000.000 Kč. Za uvedené trestné činy muži hrozí trest odnětí svobody až na 8 let.
(red)

Poslat nový komentář