Náborový příspěvek pro nové strážníky je 50 tisíc

Náborový příspěvek pro nové strážníky je 50 tisíc
ilustrační foto ber

Rada města Prostějova na svém jednání odsouhlasila zavedení náborového příspěvku ve výši 50 tisíc korun pro nové strážníky městské policie. Novinka vstoupí v platnost 1. dubna 2023.

„Městská policie Prostějov se v současné době potýká s podstavem – nejsou obsazena dvě funkční místa strážníka. V měsíci lednu a únoru 2023 proběhla náborová kampaň v místním tisku, na základě které bylo podáno šest přihlášek na volné pozice. Vzhledem k tomu, že dle zákona je nutná fyzická, psychická a zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost a spolehlivost, existuje možnost, že po absolvování přijímacích testů nemusí být vybrán ani jeden uchazeč, případně sám uchazeč odmítne na místo strážníka nastoupit,“ vysvětluje primátor města František Jura.

Pro zvýšení motivace případných zájemců na pracovní pozice strážníků městské bude proto zaveden náborový příspěvek ve výši 50.000 Kč, který bude uchazeči o zaměstnání poskytnut na základě Smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku.

„Náborový příspěvek však nebude vyplacen jednorázově, ale ve dvou fázích. Konkrétně po dobu tří měsíců ode dne vzniku pracovního poměru bude zaměstnanci vyplaceno 10.000 Kč každý tento měsíc, celkem tedy 30.000 Kč. Druhá část náborového příspěvku ve výši 20.000 Kč bude strážníkovi vyplacena po splnění stanovených odborných předpokladů tedy poté, co získá potřebné osvědčení,“ doplňuje Jura.

Smlouva o poskytnutí náborového příspěvku bude uzavřena současně s pracovní smlouvou a zaměstnanec se jejím podpisem zaváže setrvat u Městské policie Prostějov nejméně 48 měsíců, jinak bude povinen náborový příspěvek vrátit.

V současné době pracuje u Městské policie Prostějov 58 strážníků, počet strážníků schválených zastupitelstvem je 60. 1 další zaměstnanec vykonává administrativní práci. (red)

Poslat nový komentář