Veřejné sdílení kol by mělo pokračovat

Veřejné sdílení kol by mělo pokračovat
Foto ber

Půjčování – sdílení kol v Prostějově je velice oblíbené, a proto se vedení města začíná zabývat zajištěním této služby i v následujících dvou letech.

„Vyhlásíme veřejnou zakázku, jejím předmětem bude poskytování služeb – provozování systému veřejného sdílení jízdních kol (Bike Sharing System) v letech 2021 a 2022,“ uvedl primátor František Jura.

Součástí bude i provozování aplikace podporující provoz systému sdílení - půjčování - kol dodavatelem, který bude vlastníkem sdílených jízdních kol.

„Celkem se bude jednat o sdílené užívání 120 jízdních kol (nejméně 120 kol v provozu v každém okamžiku) a provozování nejméně 40 míst určených pro půjčování a vracení kol (stanovišť). Každé kolo bude viditelně a zřetelně označeno znakem a názvem města Prostějova,“ doplnil 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil s tím, že objednatelem služby bude, tak jako je tomu doposud, statutární město Prostějov.

„Vybraný provozovatel služby bude systém sdílení kol provozovat na své jméno, přičemž za použití - zapůjčení kola občanem nebo návštěvníkem města bude vybírat poplatky dle stanoveného ceníku. Za každé zapůjčení kola bude město jako objednatel hradit provozovateli smluvně dohodnutý jednotný poplatek (výše tohoto poplatku je navržena jako hodnotící kritérium),“ řekl Pospíšil a přidal informaci o cenách: „Výše plateb uživatelů za výpůjčku kola bude nastavena tak, že prvních 15 minut výpůjčky bude poskytováno zdarma a poplatek za dalších 30 minut bude nejvýše 25 Kč (včetně DPH).“

Řízení bude zahájeno zveřejněním kompletní zadávací dokumentace na profilu zadavatele a následným zasláním Výzvy k podání nabídky třem vybraným možným dodavatelům. Zadávací řízení bude administrováno prostřednictvím e-nástroje Tender Arena. Nabídky budou hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti. (red)

Poslat nový komentář