město Prostějov

Krasičtí hasiči získají nové vozidlo

Ilustrační foto SDH Krasice

Nové vozidlo pro krasické dobrovolné hasiče podpoří dotace z kraje. O jejím přijetí ještě ale budou rozhodovat zastupitelé. 

„Již v lednu tohoto roku jsme podali žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na pořízení dopravního prostředku pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Prostějov ve výši 100 tisíc korun. Naše žádost byla schválena Zastupitelstvem Olomouckého kraje. Peníze půjdou z dotačního programu Olomouckého kraje na podporu obcí Olomouckého kraje při pořizování nových cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí, a to za podmínky současného čerpání investiční dotace z Ministerstva vnitra generálního ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky.

Veřejné sdílení kol by mělo pokračovat

Foto ber

Půjčování – sdílení kol v Prostějově je velice oblíbené, a proto se vedení města začíná zabývat zajištěním této služby i v následujících dvou letech.

„Vyhlásíme veřejnou zakázku, jejím předmětem bude poskytování služeb – provozování systému veřejného sdílení jízdních kol (Bike Sharing System) v letech 2021 a 2022,“ uvedl primátor František Jura.

Součástí bude i provozování aplikace podporující provoz systému sdílení - půjčování - kol dodavatelem, který bude vlastníkem sdílených jízdních kol.

Město nakoupí energie a plyn pro roky 2021–2022 výhodně

Ilustrační foto ber

Město opět nakoupí energii pro městské organizace a podniky v jednom balíku a při výběru dodavatele se mu podařilo výrazně ušetřit.

Radní již vybrali budoucí dodavatele elektřiny a plynu. Dodavatelem plynu bude společnost Pražská plynárenská, a.s., Praha 1 - Nové město, dodavatelem elektřiny společnost CONTE spol. s r.o., Praha 1 - Staré město. Nabídky těchto společností splnily všechny podmínky zadávacího řízení a jsou ekonomicky nejvýhodnější.

Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny a zemního plynu do příspěvkových organizací zřízených městem Prostějovem a dalších, městem založených nebo ovládaných organizací.

Ve výdeji ochranných prostředků pokračují v Prostějově dobrovolníci

Ilustrační foto MMPv

V minulém týdnu zahájilo město Prostějov distribuci roušek občanům, kteří si je odebírali ve dvoře radnice a před radnicí. Dále město předalo roušky osadním výborům pro distribuci v příměstských částech a tyto ochranné pomůcky byly také zástupce města rozvezeny do velkých i menších prodejen s potravinami.

Od čtvrtka 2. dubna pokračuje statutární město Prostějov v distribuci ve spolupráci s dobrovolníky, kteří se zaregistrovali prostřednictvím elektronického formuláře na webu města. Dobrovolníci dopraví roušky prostějovským seniorům nad 75 let přímo do jejich domovů. Roušky budou vloženy do poštovní schránky nebo budou předány přímo. Lidé, kteří v souvislosti s touto akcí nabídli městu pomoc, jsou vybaveni průkazem dobrovolníka vydaným Statutárním městem Prostějovem. Distribuce roušek bude probíhat předběžně do konce příštího týdne, resp.

Sportovci věnovali nemocnici 300 tisíc korun

foto MMP

Šek v hodnotě 300 tisíc korun, které věnovali prostějovští sportovci, převzal v neděli  primátor města František Jura. Peníze podle jeho vyjádření nyní poputují do prostějovské nemocnice.

Celkem 300 tisíc korun mezi sebou v Prostějově vybrali bývalí a současní sportovci a manažeři s cílem podpořit boj proti koronaviru. Na daru se podílel například bývalý tenisový reprezentant Jiří Novák, jeho kolega Jiří Veselý a basketbalista Lukáš Palyza. Společně s nimi věnoval peníze také sportovní manažer Miroslav Černošek. „Sportovci, které město dlouhodobě podporuje, se nyní rozhodli naopak pomoci městu,“ řekl při této příležitosti Černošek.

Do Prostějova dorazily první roušky a respirátory zajištěné městem

ilustrační foto

První roušky ušité na objednávku města Prostějova mířily v pátek ke klientům prostějovských domů s pečovatelskou službou.

Ochranné pomůcky rozváží na určená místa městská policie. 

Výrobu roušek objednalo město u firmy DD Sport v Dubanech. První várka roušek samozřejmě nebude stačit pro všechny. Výroba ale probíhá dál a postupně budou doručeny všem klientům domovů s pečovatelskou službou i dalším potřebným. V Dubanech by v příštích dnech měli ušít celkem 10 tisíc roušek. Dalších 5 tisíc si město objednalo v prostějovské Gale. Denně tak město může počítat asi s tisícovkou roušek.

Prostějov stojí o členství ve spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.

ilustrační foto MMP

O doporučení radních zapojit se do spolku budou dále rozhodovat zastupitelé. Cílem je zajistit integrovaný přístup k dopravě. Svým členům spolek poskytuje odborné konzultace, intenzivní partnerskou komunikaci při řešení problémů, pomoc při komunikaci s veřejností a klíčovými partnery ve městě.

„Činnost se dotýká oblastí, jako je design ulice a tedy jeho zlepšení za účelem pozvednutí úrovně veřejných prostranství, aby zde město bylo ještě více pro lidi. Dále jde o mobilitu, jinak řečeno podporu udržitelných forem dopravy po městě týkající se pěších, cyklistiky nebo městské hromadné dopravy. V neposlední řadě je myšleno na inovaci tedy využití moderních technologií, inovativní řešení, sdílené služby. Změny ve městě plánujeme v úzké spolupráci s občany,“ popsal smysl členství primátor František Jura.