Ve fakultce si na výměnu kolene počkáte až dva roky

Ve fakultce si na výměnu kolene počkáte až dva roky
ilustrační foto

Fakultní nemocnice Olomouc dnes zveřejnila čekací doby na některé plánované neakutní vyšetření a plánované operace. Učinila tak podobně jako ostatní fakultní nemocnice na výzvu ministra zdravotnictví. Na výměnu kolene si v Olomouci můžete počkat až dva roky, čekací doba na endoprotézu kyčelního kloubu trvá až patnáct měsíců.
Nemocnice v této souvislosti upozorňuje, doba je orientační a není vymahatelná. „Tato data jsou ovlivněna řadou faktorů, k nimž patří kapacita pracovišť operačních sálů a složitých diagnostických přístrojů, kapacita personálu, četnost akutních vyšetření a operací, četnost periodických kontrol u vážně nemocných pacientů, úhradové mechanismy pojišťoven související s výběrem pojistného,“ uvádí Fakultní nemocnice Olomouc ve svém vyjádření.

Jak dlouho si počkáte ve Fakultní nemocnici Olomouc

Neakutní vyšetření s čekací dobou delší než 3 týdny
• Vyšetření pozitronovou emisní tomografií - PET/CT (4-10 týdnů)
• Endoskopické vyšetření tlustého střeva (3-4 týdny)
• Vyšetření ve specializované spondylochirurgické poradně (8-12 týdnů)
• Plánované vyšetření pomocí CT (8 týdnů)
• Vyšetření digitálním dermatoskopem (3-8 týdnů)
• Komplexní vyšetření ve spánkové laboratoři (3-8 týdnů)

Neakutní operační výkony s čekací dobou delší než 2 měsíce
• Operace žlučníku (2-3 měsíce)
• Operace kýly (3-4 měsíce)
• Operace štítné žlázy (4-6 měsíců)
• Voperování kardioverteru (sekundárně preventivní indikace bez čekací doby - výkon po vyšetření pacienta okamžitě, primárně preventivní indikace do 12 měsíců)
• Výměna (endoprotéza) kyčelního kloubu (4-15 měsíců)
• Výměna (endoprotéza) kolenního kloubu (4-24 měsíců)
• Spondylochirurgie (2-3 měsíce)

Poslat nový komentář