V obřadní síni radnice převzali medaile nejlepší policisté

V obřadní síni radnice převzali medaile nejlepší policisté
ilustrační foto

V pátek 13. ledna proběhlo v obřadní síni prostějovské radnice slavnostní předávání medailí a ocenění nejlepším policistům. Obřad vyhodnocení nejlepších policistů a pracovníků územního odboru Prostějov za rok 2011 zahájil nástup Čestné stráže policie s praporu Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. 

Krajský ředitel plk. RNDr. Jaroslav Skříčil společně s vedoucím územního odboru Prostějov plk. Mgr. Pavlem Novákem a místostarostkou Ivanou Hemerkovou předali 6  medailí krajského ředitele. Tato medaile je udílena za dlouhodobé plnění úkolů nad rámec svých služebních povinností a u vedoucích pracovníků pak také za dosahování příkladných výsledků v řídící funkci. Následovalo ocenění 12 nejlepších policistů a pracovníků územního odboru Prostějov za rok 2011. Mezi těmito zaměstnanci byl vyhodnocen jako nejlepší velitel roku 2011 npor. Bc. Petr Kočíř, vedoucí Obvodního oddělení Prostějov 2. Všichni ocenění obdrželi pamětní listy s odznakem ÚO PČR Prostějov spolu s finanční odměnou. Slavnostního setkání v reprezentačních prostorách radnice se zúčastnilo nejužší vedení Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje a také hosté senátorka Božena Sekaninová, starosta města Prostějova Miroslav Pišťák, místostarostka paní Ivana Hemerková, starosta města Konice pan František Novák a ostatní zástupci veřejné správy.

„Chtěli bychom touto cestou poděkovat vedení města Prostějova za to, že nám umožnilo zajistit slavnostní oceňování s využitím těchto reprezentativních prostor. Všem oceněným ještě jednou gratulujeme a přejeme, aby i v příštím roce dosáhli stejných pracovních úspěchů,“ uvedla ve zprávě tisková mluvčí policie Eva Čeplová.     

(red)

Poslat nový komentář