Okrašlovací spolek se postará o hrob Vrly a Reichstädterové

Okrašlovací spolek se postará o hrob Vrly a Reichstädterové
Foto PvNovinky, archiv Muzea Prostějovska
Další fotky: 
Okrašlovací spolek se postará o hrob Vrly a Reichstädterové
Okrašlovací spolek se postará o hrob Vrly a Reichstädterové
Okrašlovací spolek se postará o hrob Vrly a Reichstädterové
Okrašlovací spolek se postará o hrob Vrly a Reichstädterové

 

Josef Vrla se sice narodil v Tlumačově, jeho život je ale spjat s Prostějovem. Novinář a redaktor v Olomouckých novinách „Našinec“, tiskař  a politik, spí svůj sen na prostějovském hřbitově spolu se svou dcerou Růženou. O převzetí jejich hrobního místa si zažádal Okrašlovací spolek města Prostějova.

„Okrašlovací spolek si zažádal o převzetí hrobního místa Vrly, stavitele, a jeho dcery Růženy z prostého důvodu. Chceme vzdát úctu významným občanům Prostějova, jejichž život byl s městem neodmyslitelně spjat,“ uvedla předsedkyně spolku Milada Sokolová. "Kromě toho Spolek na ulici Vrlova sídlí", dodala Sokolová. Rekonstrukce pomníku a pomníkových dílů se ujme místní renomovaná firma Kamenictví Mejzlík. Požádali jsme ředitele firmy pana Michala J. L. Mejzlíka o vyjádření.                                                                                                                            

„Pomník Josefa Vrly vyžaduje statické zajištění jehlanové části pomníku, která se nebezpečně naklání, následně budou odstaraněny fragmenty zvětralého pískovcového obrubníku, bude zhotoven  železo-betonový základ a na něj bude umístěn nový pískovcový obrubník, aby byl budoucí vzhled co možná nejvíce autentický. Nápisy na pomníku budou obnoveny, pro jejich lepší čitelnost a rovněž uvažujeme o zhotovení replik zdevastovaných porcelánových podobenek členů Vrlovy rodiny. Následně by měla být vnitřní plocha zahradnicky upravena, jak bývalo v době vzniku pomníku zvykem. Náklady rekonstrukce odhaduji kolem sto až stodvaceti tisíc korun“.

Josef Vrla (1844–1896), novinář a redaktor, založil týdeník Prostějovské noviny. Byl mimo jiné významným tiskařem takzvané „nové“ doby.  V tiskařině začal podnikat na základě koncese v roce 1871 nejprve v Mlýnské ulici 4 v domě U Černého orla (dům s žudrem). Posléze se tiskárna stěhovala na Dolní nám. 5 (dnes T. G. Masaryka, dům U Měsíčka), pravděpodobně v roce 1906 na Žerotínovo nám. 13. Naposled 13. dubna 1912 na Rudolfovo nám. 8 (dnešní Husserlovo). „Architektonicky hodnotná stavba projektovaná ve stylu svérázně pojaté secese reprezentuje zajímavý doklad městského nájemního domu kombinujícího prvky secese a moderní architektury,“ najdeme v publikaci Slavné stavby Prostějova..

To už byl ale v rukou Vrlovy dcery Růženy Reichstädterové. Ředitelka první dívčí školy měšťanské v Prostějově, starostka spolku moravských učitelek, jednatelka Červeného kříže, členka obecního zastupitelstva v Prostějově, členka místního školního výboru v Prostějově byla od roku 1925 členkou senátu Národního shromáždění. Snažila se o praktickou výchovu a vzdělávání širokých lidových mas. Dala podnět k zavedení večerních kurzů pro dělnické ženy a služebné, které se staly základem proslulé rodinné školy v Prostějově. (red)

Komentáře

To je záslužné! J.Jarolímková

Poděkování za dobrý nápad

Poslat nový komentář