Nový park v Okružní ulici se již rýsuje

Nový park v Okružní ulici se již rýsuje
foto MMP
Další fotky: 
Nový park v Okružní ulici se již rýsuje

V lokalitě ulice Okružní by mohl vzniknout nový městský park. Rada města Prostějova schválila zadání vypracování projektové dokumentace pro akci „Nový park – jih“ ve stupni studie formou výzvy jednomu zájemci, a to prostějovské společnosti 2 arch s.r.o.. Projekční kancelář 2 arch, s.r.o. Prostějov ve spolupráci s ateliérem BONMOT se pustí do vypracování projektu a v oblasti vznikne městský park s doprovodnými aktivitami pro využití volného času občanů. 

„Lokalitu čeká výsadba zeleně, vytvoření komunikačního systému pro pěší a údržbu, vytvoření oddechových zón a drobné architektury. Součástí návrhu bude také propojení na stávající okolní zástavbu a technickou infrastrukturu a návaznost na již povolované stavby a stavby budoucí, dle platného územního plánu,“ vysvětlil první náměstek primátorky Zdeněk Fišer. Podle jeho vyjádření, nabídnutá cena za zpracování projektové dokumentace ve stupni studie je více než 153 tisíc korun a zahrnuje i vypracování vizualizací a spolupráci zahradního architekta firmy Atelier BONMOT.

„Součástí řešeného území bude i navazující část jižního parku a návrh umístění objektů, vytvoření průchodu do parku, včetně napojení na komunikace pro pěší severně od ulice Okružní,“ uzavřel Fišer. Rozpočet města Prostějova pro tento rok na tuto projektovou dokumentaci má vyčleněnou částku 300 tisíc korun. (red)

Poslat nový komentář