Plány ŘSD Správy Olomouc na rok 2023. Oprava mostů na D46 v Prostějově

Plány ŘSD Správy Olomouc na rok 2023. Oprava mostů na D46 v Prostějově
Foto ŘSD

Po skončení loňského roku se plynule začaly přibližovat nové plánované akce Ředitelství silnic a dálnic ČR v Olomouckém kraji, což je teritorium Správy Olomouc. Sekce výstavby předpokládá v letošní sezóně například zahájení stavby dálnice D55 (Olomouc–Kokory), začnou výkupy pozemků u přeložky silnice I/46 (Týneček–Šternberk + obchvat Šternberka) a majetkoprávní přípravu spustí pro stavbu dálnice D35 (Staré Město – Mohelnice).

Kromě pracovníků stavby je důležitou součástí Správy Olomouc oddělení provozu, které organizuje opravy a údržbu svěřených komunikací. Zde jsou do roku 2023 v plánu opravy za cca 755 000 000 Kč bez DPH. „Vysoká částka v sobě zahrnuje více či méně rozpracované rekonstrukce nejméně 14 úseků. Na Prostějovsku se konkrétně letos zaměříme na D46 Hněvotín–Olšany a na stejné dálnici na opravy mostů,“ informoval ředitel olomoucké správy Martin Smolka.

Samotná údržba silnic I. třídy a vybraných částí dálnic kraje vychází v roce 2023 zhruba na 110 000 000 Kč bez DPH. „Rozpočet obsahuje položky jako sjízdnost silnic v zimních měsících, opravy silničních nerovností včetně značení, kácení, sečení trávy, asfaltování plošných vad apod.,“ dodal Smolka. (ber)

Poslat nový komentář