Městský hřbitov v Prostějově se dočká rozšíření. A psi přijdou o hřiště

Městský hřbitov v Prostějově se dočká rozšíření. A psi přijdou o hřiště
ilustrační foto ber

Městský hřbitov v Prostějově se dočká rozšíření. A psi přijdou o hřiště

Rada města Prostějova řešila na svém posledním jednání kapacitu Městského hřbitova v Brněnské ulici. Ta by se měla v dohledné době rozšířit. Tane se tak na úkor stávajícího psího hřiště.

„V rámci investičního záměru je v návrhu rozšíření památkově chráněného areálu o lokalitu nacházející se vně areálu na východní části a bezprostředně navazující na stávající hřbitov. Navrženo je vybudování nadzemních sekcí kolumbárií a podzemních urnových hrobů. Počítáme se vznikem 38 sekcí kolumbárií po 9 schránkách, což je celkem 342 schránek a 9 sekcí urnových hrobů po 17 hrobech, tedy celkem 153 urnových hrobů,“ uvedl náměstek primátora pro stavebně investiční rozvoj Jiří Rozehnal s tím, že plánovanému zkapacitnění hřbitova bude předcházet vyhotovení projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení a projektové dokumentace pro provedení stavby, včetně vizualizace a inženýrské činnosti.

Odbor rozvoje a investic proto zadal prostřednictvím oddělení veřejných zakázek výběrové řízení na zhotovitele. „Nejvýhodnější nabídku podala společnost CAD PROJEKT PLUS s.r.o., Prostějov,“ uzavřel náměstek Rozehnal. (red)

Poslat nový komentář