Prostějov bude mít Památník letectví. V Dolní ulici

Prostějov bude mít Památník letectví. V Dolní ulici
Foto MMP

Zastupitelé budou jednat o financích na budoucí Památník letectví. V současné době pracovníci Odboru rozvoje a investic dokončují inženýrskou činnost pro projektovou dokumentaci pro společné povolení památníku. Autorem projektové dokumentace je společnost 2 arch, s.r.o., Prostějov.

„Záměr památníku letectví, který bude umístěn v ulici Dolní, vychází z návrhu, jehož principem jsou tři pilony. Ty budou umístěny na kulaté dlážděné vyvýšené ploše. Hlavní část bude umístěna ve středu předmětné plochy tak, aby před ní vznikl dostatečný prostor pro přístupovou cestu. Přístup k památníku bude řešen z jednoho směru tak, aby bylo navázáno na přilehlý chodník. Kolem mlatové přístupové cesty se počítá s osazením laviček a plechového fragmentu, který tento památník bude označovat,“ popsal budoucí pietní místo za 580 tisíc korun náměstek primátora pro stavební rozvoj a investice města Jiří Rozehnal. (red)

Poslat nový komentář