Parkové úpravy kolem památníku letectví

Parkové úpravy kolem památníku letectví
ilustrační foto MMP

Radní na svém jednání schválili rozpočtové opatření ve výši 360 tisíc korun na parkové úpravy u památníku letectví.

Navržené úpravy navazují na již vybudovaný památník letectví, který byl realizován v roce 2022. Součástí akce bude vybudování památníku - „Pocta Českému čtyřlístku“. Předpokládané náklady na realizaci stavby byly dle projektové dokumentace vyčísleny na 2,6 mil Kč vč. následné péče na 4 roky ve výši 0,8 mil Kč. V březnu letošního roku proběhlo výběrové řízení na zhotovitele akce. Nejvýhodnější nabídku předložila FCC, kdy cena za akci činí 1.680.611,80 Kč vč. DPH vč. následné péče na 4 roky v objemu 488.385,04 Kč vč. DPH. V rozpočtu města Prostějova pro rok 2024 jsou schváleny finanční prostředky ve výši 1.200.000,-- Kč. Je tedy potřebné navýšit finanční prostředky o 360.000,-- Kč na oddíl výsadby - zeleň, aby mohla být akce realizována v letošním roce v celém rozsahu,“ vysvětlil náměstek primátora Jiří Rozehnal. (red)

 

Poslat nový komentář