Chci odejít do lepší práce. Jak na to, ptá se čtenářka

Chci odejít do lepší práce. Jak na to, ptá se čtenářka
ilustrační foto mpsv.cz

 

Občas se stane, že dostaneme lukrativnější nabídku zaměstnání, než je to, ve kterém právě pracujeme. Odejít ale není nijak snadné a ze dne na den už vůbec. Jak na to se redakce zeptala paní Irena.

„Ve firmě jsem pracovala pět let. V posledních dvou letech šly finance dolů, přestali nám vyplácet odměny. Pro mě jako samoživitelku, obracející každou korunu, dost špatná situace. Dívala jsem se po jiné práci a uspěla. Jenže chtějí, abych nastoupila ihned. A současnému zaměstnavateli se to vůbec nelíbí, trvá na výpovědní době. Jenže nová práce nepočká,“ popsala svůj problém s tím, že ze dne na den ji firma propustit nechce.

V některých případech se takto z práce odejít dá, musí být ale splněny určité podmínky. Pokud jde o pracovní poměr charakterizovaný pracovní smlouvou a jeho okamžité rozvázání ze strany zaměstnance, existuje několik možností.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Tou první je zrušení pracovního poměru ve zkušební době - zaměstnanec může ve zkušební době kdykoliv zrušit pracovní poměr, a to i bez uvedení důvodu. Zrušení musí být provedeno písemně a pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení zaměstnavateli, není-li v něm uveden den pozdější. Podmínkou je, aby zkušební doba byla písemně sjednána. Nesmí být delší než tři měsíce a u vedoucích zaměstnanců delší než šest měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru.

Rozvázání pracovního poměru dohodou

Rozvázání pracovního poměru dohodou - k tomuto způsobu je třeba uzavřít se zaměstnavatelem písemnou dohodu. Zaměstnavateli je možné kdykoliv navrhnout uzavření dohody a předložit mu i text, v němž bude uvedeno datum, které zaměstnanec navrhuje jako den rozvázání pracovního poměru.

Může být stejné jako datum předložení návrhu dohody či žádosti o rozvázání pracovního poměru tímto způsobem. Je účelné tuto žádost náležitě zaměstnavateli zdůvodnit, přičemž důvody lze uvést i v dohodě. Pokud s takovým řešení bude zaměstnavatel souhlasit, můžete i takto „odejít z práce ze dne na den“. V praxi však půjde spíše o výjimečné případy.

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem - zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr, jestliže podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo podle rozhodnutí příslušného správního orgánu, který posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné, pro něho vhodné práce.

Druhou možnost zaměstnanec má, pokud mu zaměstnavatel nevyplatí mzdu (plat) nebo náhradu mzdy (platu), ale dokonce jen jakoukoliv její část, a to do 15 dnů po uplynutí období splatnosti mzdy (platu), jak je stanovena v zákoníku práce. Což tedy je 15 dnů po uplynutí posledního dne

Pokud  nesplňujete žádnou z uvedených možností

Zaměstnanec se prostě nemůže jen tak rozhodnout, že již další den do práce nepřijde. Pokud by to přesto učinil, zaměstnavatel po vás může požadovat a případně i vymáhat náhradu škody, která mu takovým protiprávním jednáním zaměstnance vznikla. Případně po nějaké době sám sáhne k ukončení pracovního poměru, např. výpovědí či jeho okamžitým zrušením. (Zdroj MPSV, ber)

Poslat nový komentář