Plumlovskou přehradu plníme, o rychlosti rozhodne počasí, vzkazuje Povodí Moravy

Plumlovskou přehradu plníme, o rychlosti rozhodne počasí, vzkazuje Povodí Moravy
ilustrační foto ber

Práce na modernizaci a úpravě vodní nádrže Plumlov, které vyžadovaly snížení hladiny, byly ukončeny v předstihu. Již na konci května tak Povodí Moravy, s.p. zahájilo opětovné napouštění nádrže, které je však limitováno aktuální hydrologickou situací. Souběžná těžba sedimentů ze sedimentační zdrže na konci vzdutí přehrady bude po vyschnutí sedimentů pokračovat.

Stavební práce na bezpečnostním přelivu a pravobřežním opevnění na Plumlovské přehradě běží dle harmonogramu. Práce vyžadující snížení hladiny, tedy založení betonové patky pravobřežního zavázání a vydláždění, byly dokončeny v mírném předstihu již na konci května. „Nadále pokračujeme v provádění dlažeb a v betonáži bezpečnostního přelivu. Tyto práce již nevyžadují takové snížení hladiny. Od konce května jsme proto snížili odtok z nádrže na povolené minimum a nádrž plníme v závislosti na přítocích.“ popisuje investiční ředitel Povodí Moravy, s. p. Tomáš Bělaška.

Hladina vody ve vodní nádrži tak nyní není závislá na průběhu prací, ale na množství přitékající vody. Po srážkově vydatném loňském červnu letošní červen mnoho srážek nepřinesl a do přehrady přitéká minimum vody, červnový průměrný průtok na přítoku do vodní nádrže nedosahuje ani 140 l/s. V loňském roce to bylo v červnu v průměru 1000 l/s. Velmi nízké jsou i srážkové úhrny v povodí nad přehradou. Zatímco v loňském roce napadlo v období od začátku května do 11. června 84 mm srážek, v letošním roce je to o 30 % méně.

Souběžně s rekonstrukcí bezpečnostního přelivu provádí Povodí Moravy, s. p. také postupnou těžbu sedimentů a úpravy mokřadu na konci vzdutí vodní nádrže. Vytěženo již bylo koryto toku Kleštínek i hlavní koryto před výpustí. Vytěžený materiál Povodí použilo na vytvoření vrstvy výsadbových center, kde bude na podzim obnovovat výsadbu vodních rostlin. Center bude šest a budou provedena tak, aby se z nich rostliny mohly následně šířit dál. Následovat bude obnova rostlin se zastoupením druhů, jako je orobinec, rákos či žabník. Na správnost provedení dohlíží odborný biologický dozor.

Práce začaly v březnu a potrvají do podzimu 2022. Předpokládané náklady na stavební práce jsou 30,5 mil. Kč. (ber)

Poslat nový komentář