K udržení dobré kvality vody v Plumlovské nádrži pomohla finanční podpora obcí i kraje

K udržení dobré kvality vody v Plumlovské nádrži pomohla finanční podpora obcí i kraje
ilustrační foto

Částkou téměř 300 tisíc korun přispěl Olomoucký kraj a šest obcí v okolí Plumlovské přehrady ke zlepšení kvality vody v této turisticky oblíbené vodní nádrži. Poskytnuté dotace byly stejně jako v minulých letech použity na financování provozu srážedel fosforu na jednotlivých přítocích do Plumlovské přehrady.

Ze srážedel se dávkuje síran železitý, který omezuje přísun živin do vodní nádrže. Přestože je chemické srážení fosforu na přítocích do přehrady poměrně účinné, řeší pouze důsledky znečištění vodních toků splaškovými vodami. Základem pro dobrou kvalitu vody v nádrži je nezbytně nutné pokračovat v odstraňování zdrojů znečištění v jednotlivých obcích nad Plumlovskou přehradou.

V roce 2022 poskytly dotace Olomoucký kraj 100 000 Kč, Plumlov 73 021 Kč, Prostějov 50 000 Kč, Mostkovice 30 000 Kč, Lipová  22 328 Kč, Malé Hradisko 11 346 Kč, Stínava 4 733 Kč. Clkově příspěvek činil 291 428 Kč.

Povodí Moravy, s.p. realizovalo řadu opatření v povodí nádrže Plumlov, zejména technických opatření na Plumlovské přehradě, Podhradském rybníku a Bidelci. V loňském roce dokončilo také těžbu sedimentů ze sedimentační zdrže na konci vzdutí vodní nádrže Plumlov a vysazením rostlin v sedimentační zdrži vytvořilo ojedinělou kombinaci vodního a mokřadního biotopu, který se podílí na filtraci přitékající vody do nádrže.

Opatření jako srážení fosforu, zachytávání sedimentů a spláví nornou stěnou mají pozitivní vliv na kvalitu vody v nádrži. Před jejich realizací byl zákaz koupání na VD Plumlov vyhlašován často již v průběhu července. Rozhodující vliv na kvalitu vody v nádržích však vždy má její množství, teplota a především míra znečištění. (Zdroj PMO)

Poslat nový komentář