Čeští monarchisté navštívili Lichtenštejnsko

Čeští monarchisté navštívili Lichtenštejnsko

Zástupci Koruny České, monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska a Strany svobodných občanů se v sobotu zúčastnili audience u lichtenštejnského panovníka, knížete Hanse Adama II. ve Vaduzu.
Audience se konala při příležitosti autogramiády knihy Hanse Adama II „Stát ve třetím tisíciletí“, jejíž české vydání lichtenštejnský monarcha nedávno představil v Praze. Při této příležitosti nakladatelství Grada Publishing vydalo dotisk této zajímavé a poučné knihy, v níž panovník státu s nejvyšší životní úrovní v Evropě představuje svou vizi státu jako efektivní servisní organizace, která slouží svým občanům. Autorita panovníka se zde opírá o demokratickou legitimitu prostřednictvím přímé demokracie, uvaluje co nejnižší daně a práva sebeurčení fungují již na úrovni obce s co nejširšími pravomocemi, která je základem samosprávného uspořádání státu.
„Lichtenštejnská monarchie je nám velkým vzorem. Lichtenštejnské knížectví ukazuje, že se konstituční monarchie jako způsob vlády a správy státu v žádném případě nepřežila a nabízí svému lidu více svobody, stability a prosperity, než republika či dokonce bezduchá byrokratická nadnárodní instituce,“ uvedl Jaroslav Konečný - Český zemský hejtman Koruny české, monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska.
„Kniha Stát ve třetím tisíciletí Hanse-Adama II, vládnoucího knížete z Liechtensteinu, je svěžím, moudrým a podnětným dílem plným optimismu a inspirace pro naši zemi. Autorita panovníka, ekonomicky nezávislého na státu a především na volených politicích, s absolutním právem veta nad všemi zákony a referendy, a přesto za přesně vymezených podmínek odvolatelného lidem, je tou nejlepší ochranou státu proti korupci, klientelismu a pokrytectví, které již mnoho let sužují naší zemi,“ uvedl Moravský zemský hejtman Koruny České, monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska Luboš Velecký.
„Sdílíme s Hansem Adamem II. jeho liberální pohled na ekonomiku a daně a inspiruje nás lichtenštejnský model lidového veta,“ uvedl Petr Mach - předseda Svobodných, kteří usilují o vystoupení z EU a o připojení k Evropskému sdružení volného obchodu.
Na nedávné besedě v Praze Hans Adam II. mimo jiné uvedl, že v případě, že by ČR přestala být členem EU, podpořil by jednoznačně její členství v Evropském sdružení volného obchodu (EFTA).
Lichtenštejnové patří k nejstarším šlechtickým rodům ve Střední Evropě. Jejich majetek na území Čech, Moravy a Slezska byl velmi rozsáhlý, od roku 1602 vlastnili Lichtenštejnové i Plumlov. Rodinný majetek byl zčásti zabrán v rámci pozemkové reformy v období první československé republiky a ve zbytku konfiskován po 2. světové válce. Konfiskační rozhodnutí se kníže Hans Adam II. pokusil napadnout před soudy Spolkové republiky Německo, avšak byl neúspěšný. Postup německých soudů schválil nakonec rozsudkem ze dne 12. července 2001 i Evropský soud pro lidská práva. (red)

Poslat nový komentář