Sídliště Šárka dostane novou tvář

Sídliště Šárka dostane novou tvář
ilustrační foto internet

 

Sídliště Šárka je nejstarší v Prostějově. Cihlové domy jsou staré kolem šedesáti let a i když ony samy mají nový kabát, jejich okolí si zatím pozornost v podobě velkých úprav nezasloužilo. Chybí zde parkovací místa i chodníky. To se podle vedení města má změnit. 

"Rozsah projektu včetně potřebných průzkumů a posudků, inventarizace zeleně, geodetického zaměření, zajištění potřebných stanovisek dotčených orgánů státní správy, vlastníků inženýrských sítí a dalších účastníků řízení a rozpočtu je nutný pro účely výběrového řízení na zhotovitele díla," vysvětlil Zdeněk Fišer, náměstek primátora. Na sídlišti v ulici Šárka se počítá s vybudováním nových parkovacích míst, rekonstrukcí komunikací a chodníků, výsadbou zeleně a osazením novým mobilářem. Vedení města usiluje o získání dotace na tuto investiční akci. Je v tom ale háček. "Dotace se udělují na revitalizaci panelových sídlišť, Šárka je ale cihlová. Na nátlak starostů měst, která se s tímto problémem potýkají, nám bylo ministerstvem slíbeno, že dojde ke změně, aby slovo panelových vypadlo," uvedl primátor Miroslav Pišťák. Pokud město dotaci nezíská, bude revitalizaci hradit z vlastních prostředků.

"Netroufám si ale říct, v jakém horizontu bude dokončena. Zcela jistě ale bude rozdělena do několika etap," dodal Fišer. (ber)

  

Komentáře

Článek je sice starý tři roky, ale evidentně si nikdo za tu dobu nevšiml, že panelové domy na ulici Šárka nejsou cihlové a že Šárka není sídliště, ale ulice.

Poslat nový komentář