V Zoo Olomouc odchovávají sovy pálené. A vracejí je do přírody

V Zoo Olomouc odchovávají sovy pálené. A vracejí je do přírody
foto ZOO Olomouc
Další fotky: 
V Zoo Olomouc odchovávají sovy pálené. A vracejí je do přírody

V minulých dnech proběhlo v Zoo Olomouc kroužkování dvou odchovaných mláďat sov pálených. Ta budou poskytnuta k repatriačnímu programu, aby podpořila volně žijící populaci.

Chovem sov pálených a jejich předáváním k repatriaci se Zoo Olomouc zabývá již od roku 2005. Všechna mláďata, která se v Zoo Olomouc odchovají, jsou předávána k repatriaci, na které zahrada spolupracuje jednak s občanským sdružením pro ochranu přírody a krajiny „TYTO“ a také se záchrannou stanicí v Bartošovicích. U sov pálených existují dva způsoby pro jejich návrat do přírody, z nichž každý má svá specifika a odborní pracovníci se snaží pro jednotlivá zvířata vybrat ten nejvhodnější.

První možností je podkládání mláďat narozených v zoologické zahradě do hnízd volně žijících sov pálených. Pro sovy jsou v zemědělských objektech připraveny vhodné budky, které jsou zároveň chráněny před predátory. Tyto budky jsou pravidelně monitorovány, a pokud jsou mláďata narozená v lidské péči stejně velká jako mláďata v monitorovaných budkách, a pokud se již rodiče nestarají o větší počet mláďat, pracovníci tam mládě podloží. Výhodou tohoto systému je, že mládě je dokrmeno již v přirozeném prostředí a zároveň je pěstounskými rodiči poučeno o tom, jak v přírodě přežít, jak si obstarat potravu a kde si najít vhodné místo pro budoucí reprodukci. Bohužel jen velmi malé procento sov pálených narozených v lidské péči se vrátí zpět do přírody tímto způsobem. Důvodem je především rozdílný věk mláďat narozených v zoologické zahradě, od mláďat narozených v přírodě. Bohatou praxi s repatriací sov pálených i sýčků obecných zcela odlišným způsobem má záchranná stanice v Bartošovicích. Všechna mláďata narozená v zoologických zahradách a v záchranné stanici jsou po odchovu rodiči přemístěna do rozlétávací voliéry, kde jsou postupně připravována k tomu, že si budou muset potravu ulovit. V dobu, kdy je jisté, že sovy již lov zvládnou, jsou umisťovány do předem vybraných lokalit, kde jsou rozmístěny i vhodné budky, zabezpečené proti predátorům. Po nějakou dobu jsou v těchto lokalitách sovy ještě přikrmovány a monitorovány. (ber)

Poslat nový komentář