ZOO Olomouc

Nový pár siamangů si zpívá, hlásí chovatelé ze Zoo Olomouc

Foto ZOO Olomouc

Z anglické zoologické zahrady Thrigby Hall v polovině března letecky do Prahy dorazila jedenáctiletá samice doporučená EEP programem jako vhodná partnerka k přibližně stejně starému samci do Zoo Olomouc. Po několikatýdenní karanténě došlo ke spojení zvířat přímo v Pavilonu opic.

„Prozatím se zvířata snášejí dobře a od prvního dne spolu ve výběhu „zpívají“. Ještě nějaký čas potrvá, než se náklonnost jednoho k druhému prohloubí,“ uvádí zooložka Jitka Vokurková.

 První siamangové přišli do zahrady v roce 1993. Rok poté se zoo podařilo získat chovný pár, který pocházel z volné přírody, přímo z oblasti svého výskytu, a to z Indonésie. Celkem se v zahradě narodilo 7 mláďat včetně samce, který bude tvořit s nově příchozí samicí pár.

Do Zoo Olomouc přijel nový zebří hřebec

Foto ZOO Olomouc

Zebry Chapmanovy, které jsou chovány v českých a slovenských zoo, jsou většinou potomstvo zeber, které před zhruba 50 lety přivezl Ing. Josef Vágner spolu s mnoha dalšími druhy zvířat z Afriky. Zebry Chapmanovy chová olomoucká zahrada od roku 1987. Celkem se zde narodilo 28 mláďat. V minulosti je pravidelně odchovávali, ale v posledních 6 letech se tak nedělo. Za problémem stojí nedostatek chovu schopných hřebců, kteří by současně byli vhodní i co do původu. Navíc zdejší e samice jsou ve věku 6 až 20 let, a proto je třeba přiřadit k nim hřebce dospělého.

Zoologové ze zoologických zahrad si chov zeber pečlivě střeží, aby nedošlo ke křížení s jinými poddruhy nebo s jedinci neznámého původu a považují je za „rodinné stříbro“. Ke spolupráci jednotlivých zahrad dochází v rámci Unie českých a slovenských zoo. Z ní vzešlo i zapůjčení zkušeného hřebce ze Zoo Liberec. „Transport zebry představuje určité riziko, a proto jsme požádali zkušené přepravce ze Zoo Dvůr Králové, aby hřebce přivezli. Spojování zeber není vždycky jednoduché a průběh bývá velmi individuální.

Zoo Olomouc má dvojčata. U lemurů tmavých

Foto ZOO Olomouc

Po 8 let trvající nucené přestávce, kdy neměli doporučení k odchovu, se v olomoucké zoo narodila dvojčata lemurů tmavých. „Díky výraznému pohlavnímu dimorfismu již od prvního dne víme, že se narodil sameček a samička. První dny se matka s mláďaty, které nosí ve slabinách, zdržovala v boudičce v horní části výběhu a ani otec nesměl být příliš blízko. Zhruba po 10 dnech se ale osmělila a mláďata předvádí návštěvníkům i přímo u skla,“ uvádí zooložka Jitka Vokurková.

Tyto vzácné poloopice jsou endemity ostrova Madagaskar. Většině madagaskarských poloopic kvůli kácení deštných pralesů a úbytku životního prostoru doslova mizí domov před očima a stávají se tak nejohroženější skupinou primátů na světě, na prahu vyhynutí.

Do Zoo Olomouc dorazila dvojčata levhartů čínských. Na návštěvu

Foto ZOO Olomouc

V olomoucké zoo se návštěvníci mohou již mnoho let setkat s levharty mandžuskými, kterých ve volné přírodě, v nedotčených lesích na Dálném východě žije posledních zhruba 100 jedinců. Oproti němu levhart čínský, který se s ním na severu svého areálu výskytu dříve potkával, má výrazně tmavší oranžovo-cihlové zbarvení a velké rozety. Žije pouze na území Číny, kde obývá především hornaté oblasti, husté lesy, ale může se vyskytnout i ve stepích a polopouštích. Ve volné přírodě se pohybuje posledních několik set jedinců.

A právě dva levharti čínští (sourozenecký pár) přijeli včera v pozdně odpoledních hodinách ze Zoo Liberec. „Jedná se o dvojčata, kterým budou zanedlouho dva roky. Návštěvníci je budou moci poprvé vidět ve venkovním výběhu od příštího týdne. Zoo Olomouc jsou pouze zapůjčeni a setrvají zde do doby, než pro ně na základě rozhodnutí koordinátora bude vybrán nový domov a současně do příchodu dalších levhartů mandžuských do Zoo Olomouc,“ uvádí zooložka Jitka Vokurková.

Vari černobílí trhli rekord. Narodila se jim trojčata!

Foto ZOO Olomouc

Vari černobílý je lemurem, který se ze všech unijních zoologických zahrad v republice rozmnožuje pravidelně pouze v Zoo Olomouc a v Zoo Ústí nad Labem. 14. dubna se těmto poloopicím narodila tři mláďata – dva samečci a jedna samička. „Odchov trojčat nebývá příliš běžný, a i náš současný pár odchovává tři mláďata poprvé. Všem se daří výborně a zaznamenáváme hmotnostní přírůstky. Ve výběhu jsou společně s rodiči a sourozencem z roku 2023,“ podotýká zooložka Jitka Vokurková.

Olomoucká zahrada chová vari od roku 1990 a na svět v ní přišlo celkem 42 mláďat. V evropských zoologických zahradách se v roce 2023 podařilo odchovat pouze 11 mláďat a naše zoologická zahrada je jedním s významných chovatelů tohoto druhu.

Ve volné přírodě obývá pouze ostrov Madagaskar. Většině madagaskarských poloopic kvůli kácení deštných pralesů i úbytku životního prostoru doslova mizí domov před očima a stávají se tak nejohroženější skupinou primátů na světě, na prahu vyhynutí.

Zoo Olomouc má nový chovný pár roztomilých kalimik

Foto ZOO Olomouc

Kalimika, neboli tamaríny skákavé, jak zní jejich starší název, chová olomoucká zoo od roku 1997. V uplynulém roce se tamější chovatelé rozloučili se samcem i samicí. Oba se dožili vysokého věku, ale samice byla s délkou života 25 let rekordmankou. „K nedávno získané samičce ze Zoo Ljubljana jsme přivezli mladého samce ze švýcarské Walter zoo, čímž jsme získali mladý nadějný pár a k tomu i doporučení koordinátora k rozmnožování tohoto druhu v naší zoo. Jedná se o klidná a vyrovnaná zvířata, a i jejich spojování se povedlo po velmi krátkém seznámení,“ uvádí zooložka Jitka Vokurková. Za dobu chovu se v Zoo Olomouc narodila pouze 3 mláďata.

Tento druh byl poprvé popsán v roce 1904 a je jediným zástupcem rodu Callimico. Je o něco větší než ostatní drápkaté opice. Dokáže velmi dobře šplhat a skákat i do vzdálenosti čtyř metrů. Po průměrné době březosti 144-159 dnů samice obvykle porodí jediné mládě, a ne dvojčata jako u jiných kosmanů a tamarínů. Další zvláštností je, že v prvních týdnech života se o mládě stará a nosí je především matka. Otec a ostatní členové skupiny se výchovy účastní až později. Mláďata jsou kojena tři měsíce, v té době si již začínají samostatně shánět potravu. Dospívají ve druhém roce života.

Tmaví lemuři se radují z dvojčat. Po osmi letech

Foto ZOO Olomouc

Po 8 let trvající nucené přestávce, kdy neměli doporučení k odchovu, se v olomoucké zoo narodila dvojčata lemurů tmavých. „Díky výraznému pohlavnímu dimorfismu již od prvního dne víme, že se narodil sameček a samička. První dny se matka s mláďaty, které nosí ve slabinách, zdržovala v boudičce v horní části výběhu a ani otec nesměl být příliš blízko. Zhruba po 10 dnech se ale osmělila a mláďata předvádí návštěvníkům i přímo u skla,“ uvádí zooložka Jitka Vokurková.

Tyto vzácné poloopice jsou endemity ostrova Madagaskar. Většině madagaskarských poloopic kvůli kácení deštných pralesů a úbytku životního prostoru doslova mizí domov před očima a stávají se tak nejohroženější skupinou primátů na světě, na prahu vyhynutí.

Zoo Olomouc se raduje ze vzácného mláděte hrabáče kapského

Foto ZOO Olomouc

12. dubna 2024 porodila samice hrabáče kapského své další mládě. Odchov mláděte hrabáče je chovatelsky velmi náročný. Je třeba se držet skutečnosti, že dospělý hrabáč v přírodě přes den spí v hluboké noře, současně musíme respektovat hrabáčí matku, která ne vždy ve dne spí, a ne vždy je ochotna mládě nakojit.

„V prvním období života mládě potřebuje v prostoru teplotu kolem 33 st. C, čehož v hrabáčí noře nejsme schopni dosáhnout. Hrabáčí matka je současně poněkud nepozorná a ve svých projevech péče o mládě dosti neopatrná, takže by mohla nechtěně mláděti ublížit. Proto musí být mládě ve vyhřívané bedně a k matce se několikrát za den přikládá k nakojení pod dozorem ošetřovatele. Ošetřovatel však musí nadojit i mléko do zásoby pro čas, kdy je matka aktivní a tuto funkci nezastane, tj, velmi brzy ráno a z kraje noci.

V Zoo Liberec se vylíhlo mládě kondora královského. Pochází z Olomouce

Foto ZOO Olomouc

Není tomu dávno, co oplozené vejce kondora královského, které pocházelo od rodičů ze Zoo Olomouc, putovalo do rukou odborníků v Zoo Liberec.

„Roky strávené s tímto párem prokázaly, že snáší pravidelně oplozená vejce, je schopen sezení na vejci, ale dříve nebo později kondoři svou snůšku opustí. Proto jsme se rozhodli vejce z letošní zimy z hnízda odebrat a po dohodě poslat do Liberce, kde mají s asistovaným líhnutím dravců bohaté zkušenosti. Liberečtí chovatelé jej umístili do speciální líhně a po 55 dnech řízené a asistované inkubace se mládě začalo klubat na svět,“ uvádí kurátor ptáků Jan Kirner.

Oryxové už se v Zoo Olomouc prohání po výběhu

Foto ZOO Olomouc

Olomoucká zoo patří k nejúspěšnějším chovatelům oryxů jihoafrických v Evropě – žije v ní jedno z největších stád. Tato zvířata jsou pro olomouckou zoo vlajkových druhem. První pár oryxů jihoafrických získala ze Zoo Liberec už na podzim roku 1973. Další oryxové, kteří se stali zakladateli stáda, sem přišli v roce 1974 ze Zoo Dvůr Králové, kam je spolu s množstvím dalších zvířat přivezl Josef Vágner, tehdejší ředitel a současně zakladatel královedvorského Safari, přímo z oblasti jejich přirozeného výskytu v Namibii.

Zoo Olomouc je od té doby chová nepřetržitě a pravidelně je rozmnožuje. Od roku 1973 zde došlo k 343 porodům. Mláďata se rodí na zimovišti afrických zvířat, kde s ostatními členy stáda čekají, až se oteplí a budou moci být po zimě vypuštěna ven. Ačkoliv v poušti Kalahari, která je jejich přirozeným prostředím, klesá v některém období noční teplota pod bod mrazu a s ochlazením se dokážou vyrovnat, v zoo k jejich vypouštění obvykle dochází na přelomu dubna a května, kdy je teplejší počasí stabilnější. Letos si ale příroda pospíšila. „Proces vypouštění je plný adrenalinu.