foropostřeh

Fotopostřeh. Vladimír Ambros

Foto ber

Vladimír Ambros (18.9. 1890 - 12.5.1956). Prostějovský skladatel, dirigent a pedagog, jeden z předních představitelů brněnské skladatelské školy L. Janáčka má v Prostějově svou školu, ulici, ale i pamětní desku.

Vladimír Ambros se od nejútlejšího dětství měl možnost věnovat hudbě pod odborným vedením. Od září 1907 byl žákem L. Janáčka na varhanické škole v Brně (1907-1910) a své kompoziční vědomosti si doplnil na konzervatoři ve Frankfurtu nad Mohanem, kam ho v roce 1911 povolal jako korepetitora jiný Prostějovák František Neumann. Prostějovská éra Ambrosova začíná až v roce 1921, kdy se skladatel vrátil do vlasti a nastoupil jako učitel hudební školy.

Fotopostřeh: A pak že nerostou...

Foto ber

Oblíbené jarní houby, jako třeba kačenky české či sýrovec, se na Prostějovsku letos příliš nevyskytovaly. Aspoň to tvrdí všichni houbaři, které znám.

A přece lze houby najít. Jmenují se "okáči" a rostou převážně v zahrádkách. Jen si na nich nepochutnáte, sádra se totiž strašně špatně dusí.... (ber)