kontroly na silnicích

Policisté se zaměřili na kontrolu hranic s Polskem

ilustrační foto PČR

Důkladnou kontrolou prošli všichni řidiči, kteří ve čtvrtek 16. listopadu na Jesenicku překračovali státní hranici s Polskem. Na tento den bylo naplánováno bezpečnostní opatření „Hranice“. Do opatření se zapojili nejen jeseničtí policisté, ale také kolegové z Olomouce, celníci a polští kolegové z okresů Nysa, Klodzko a Zabkowice Slaskie.

Na výpomoc byli přizváni také psovodi se svými svěřenci vycvičenými na vyhledávání drog. Česko polské hlídky obsadily všechny hraniční přechody od Travné až po Zlaté Hory. Jejich úkolem bylo provádět kontroly vytipovaných vozidel za účelem odhalení převozu nelegálního zboží, zejména léků zneužívaných k výrobě OPL z Polské republiky, a odhalovat řidiče jedoucí pod vlivem alkoholu nebo drog. "Společné hlídky zvládly během dne zastavit a zkontrolovat přes 200 vozidel.

Přes sto řidičů překročilo rychlost. Za víkend

ilustrační foto PČR

Ve čtvrtek 16. listopadu se policisté zapojili do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce, zaměřené zejména na kontrolu dodržování povolené rychlosti jízdy motorových vozidel v obci a mimo obec. Přes třicet policistů ze služby dopravní policie zkontrolovali přes 200 vozidel v Olomouckém kraji.

"Zjistili 89 dopravních přestupků, z nichž 85 vyřešili příkazem na místě v celkové výši 50 tisíc korun. Nejvyšší povolenou rychlost překročilo 51 řidičů. Policisté nepřistihli žádného řidiče pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky," uvedl policejní mluvčí Libor Hejtman. 

Dbejte na viditelnost, vzkazují policisté chodcům a cyklistům

ilustrační foto PČR

Každý účastník silničního provozu by měl dbát na základní pravidlo „Vidět a být viděn“, a to nejen v noci, ale i za snížené viditelnosti za dne. Byť tomu venkovní teploty neodpovídají, tak se již před nějakou dobou léto překlopilo v podzim. S tímto ročním obdobím jsou spojené ranní a večerní mlhy, brzké stmívání a častější deště. Všechny tyto případy mají jedno společné - zhoršenou viditelnost.

Být na silnici řádně osvětlen cyklistům ukládá zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Tato povinnost nastává při snížené viditelnosti jak v obci, tak mimo ni. Chodci musí být vybaveni retroreflexními prvky v případě snížené viditelnosti a pohybu na pozemní komunikaci mimo obec.

Policisté ale doporučují, aby reflexní prvky a řádné osvětlení cyklisté i chodci používali vždy, protože  příčinou mnoha tragických nehod je právě nedostatečná viditelnost. Chodci a cyklisté jsou totiž nejzranitelnější účastníci silničního provozu.

Řidič měl v dechu 2,7 promile. Řidičák mu ale nesebrali

ilustrační foto PČR

V neděli dopoledne zastavovala hlídka policistů řidiče vozidla značky Peugeot u hřbitova v Rozstání. Řidič ovšem na znamení nereagoval a dál pokračoval v jízdě do centra obce. 

"Hlídka se vydala za vozidlem, které našla zaparkované v jedné z bočních ulic. Řidič se nacházel u vozidla a tvrdil, že ho ale neřídil. Byly u něho provedeny dechové zkoušky s hodnotami 2,70 a 2,57 promile. S naměřenými hodnotami 43letý muž souhlasil a k pití alkoholu se přiznal. Hlídce uvedl, že předchozího dne vypil 15 piv," informovala policejní mluvčí Miluše Zajícová s tím, že o řidičský průkaz nepřišel, protože mu byl zadržen začátkem července. Další jízda mu byla zakázána a byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Policisté se zaměřili na dálnici. Cíleně na řidiče nákladních vozidel

ilustrační foto PČR

Policisté dálničního oddělení Kocourovec se v rámci služby zaměřují i na jízdu řidičů nákladních vozidel po dálnici. Zejména na zákaz předjíždějí v místech, kde je to zakázané. Ať už se jedná o trvalá místa nebo úseky s dočasnou uzavírkou z důvodu stavebních úprav.

Jedním z takových míst je úsek od 267. km dálnice D35 ve směru z Olomouce na Ostravu. Řidiči jsou o platnosti dopravní značky B22a – zákaz předjíždění pro nákladní automobily informováni 400 m před umístěním tohoto dopravního značení. Za poslední dva měsíce policisté přistihli šest řidičů, kteří porušili zákaz v daném místě. Tito motoristé přispívají k omezení provozu na dálnici a k tvorbě kolon.

Jezdíme moc rychle. Policisté vybrali od rychlíků přes 70 tisíc

ilustrační foto

V pátek 19. května se policisté zapojili do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce zaměřené na kontrolu dodržování povolené rychlosti motorových vozidel. Výsledky akce v Olomouckém kraji dopadly podobně jako na začátku května. Rychlost překročil každý třetí kontrolovaný řidič.

Policisté zkontrolovali dvě stě padesát řidičů a zjistili stovku přestupků. Téměř všechny vyřešili na místě. Na pokutách vybrali dvaasedmdesát tisíc korun. "Nejvyšší povolenou rychlost překročilo osmdesát motoristů. Policisté přistihli dva řidiče pod vlivem alkoholu a žádného pod vlivem jiné návykové látky. Mezi další přestupky patřily nevyhovující technický stav vozidla, držení telefonu za jízdy či nepoužití bezpečnostního pásu," informoval policejní mluvčí Libor Hejtman s tím, že policisté budou v dopravních kontrolách pokračovat. (red)

Policisté kontrolovali náklaďáky a autobusy

ilustrační foto PČR

V Olomouckém kraji se policisté ve dnech 11. a 12. května 2023 zapojili do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce ROADPOL zaměřené na kontrolu nákladních vozidel a autobusů. Policisté kontrolovali dodržování hmotnostních limitů vozidel, jejich technický stav, přestávky u řidičů a dodržování dalších obecně platných ustanovení zákona o silničním provozu a zákona o silniční dopravě. Zároveň pátrali po hledaných osobách, odcizených vozidlech a věcech.

Tři desítky policistů zkontrolovaly dvě stě motorových vozidel. “Policisté zjistili 52 přestupků, z nichž 41 vyřešili příkazem na místě a na pokutách vybrali 26 tisíc korun. Nízkorychlostním kontrolním vážením zjistili dvanáct přetížených vozidel. Čtyři z nich oznámili do správního řízení,“ konstatoval policejní mluvčí Libor Hejtman. U všech zkontrolovaných autobusů neshledali žádné přestupky. Policisté během akce nepřistihli žádného hříšníka pod vlivem alkoholu nebo pod vlivem jiné návykové látky. (red)

Každý třetí řidič jel rychle, netají zklamání policisté

ilustrační foto PČR

V pátek 28. dubna a v úterý 2. května se policisté v Olomouckém kraji zapojili do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce, zaměřené zejména na kontrolu dodržování povolené rychlosti motorových vozidel.

„Policisté v našem kraji zkontrolovali pět set vozidel. Při akci zjistili dvě stě devatenáct přestupků a sto devadesát šest z nich vyřešili na místě. Řidiči na pokutách zaplatili bezmála sto dvacet tisíc korun,“ uvedl policejní mluvčí Libor Hejtman, podle kterého nejvyšší povolenou rychlost překročilo sto šedesát devět motoristů. Policisté přistihli dva řidiče pod vlivem jiné návykové látky a žádného pod vlivem alkoholu. Třináct řidičů jelo po dálnici bez zaplacené dálniční známky a pět motoristů nepoužilo při jízdě bezpečnostní pás.

Speed Marathon v Olomouckém kraji odhalil rychlíky

Foto PČR

V pátek 21. dubna 2023 se v Olomouckém kraji uskutečnila v rámci mezinárodní spolupráce organizace ROADPOL celorepubliková dopravně bezpečnostní akce, při které se policisté zaměřili na dodržování stanovených rychlostních limitů v obcích i mimo obec. Policisté prováděli v průběhu celého dne měření rychlosti v rizikových lokalitách na základě dopravně bezpečnostních analýz v daném teritoriu. Na výběru úseků se nepodíleli jen policisté, ale i samotní občané.

„Čtyřiačtyřicet policistů zkontrolovalo 370 vozidel v celém Olomouckém kraji. Akce byla řidičům dopředu známa, přesto bylo zjištěno celkem 175 dopravních přestupků a 1 trestný čin. Z toho 162 přestupků policisté vyřešili příkazem na místě. Udělili pokuty za bezmála 105 tisíc korun. Nejvyšší povolenou rychlost překročilo 125 řidičů. Policisté přistihli 2 řidiče pod vlivem alkoholu a 1 pod vlivem jiných návykových látek,“ uvedla koordinátorka prevence Jiřina Vybíhalová.

Obdobné dopravně bezpečnostní akce budou probíhat i v dalších dnech.

Policisté chytili na cestách opilce i rychlíky

ilustrační foto PČR

V minulém týdnu se policisté zapojili do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce zaměřené zejména na kontrolu dodržování povolené rychlosti motorových vozidel. Policisté zkontrolovali během dvou dnů 740 vozidel v Olomouckém kraji.

„Při akci zjistili 218 přestupků a 200 z nich vyřešili na místě. Řidiči na pokutách zaplatili celkem 126 tisíc korun. 187 motoristů překročilo nejvyšší povolenou rychlost. Policisté přistihli dva řidiče pod vlivem alkoholu a tři pod vlivem jiné návykové látky,“ konstatoval policejní mluvčí Libor Hejtman. Mezi další prohřešky motoristů patřil nevyhovující technický stav vozidel, nepoužití bezpečnostních pásů nebo jízda po dálnici bez zaplaceného poplatku.