kontroly na silnicích

Ve dvou dnech překročilo rychlost přes sto řidičů. Nejrychlejší jel v obci přes 90km/h

Foto PČR

V době od 28. do 29. ledna 2022 v rámci preventivního opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a ve snaze snížit počet tragických dopravních nehod proběhla speciální krajská bezpečnostní akce zaměřená zejména na kontrolu dodržování povolené rychlosti jízdy motorových vozidel v obci a mimo obec.

Téměř padesát policistů z dopravní služby zkontrolovalo přes 300 vozidel v Olomouckém kraji. Zjistili 185 dopravních přestupků, z nichž 162 vyřešili příkazem na místě v celkové výši 94 000 korun. Zbývajících 23 přestupků oznámili do správního řízení. Nejvyšší povolenou rychlost překročilo 146 řidičů. Jedním z nich byl řidič osobního vozidla Mercedes, který v sobotu dopoledne projížděl Lipenskou ulicí v Olomouci rychlostí 94 km/h, tedy překročil nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 40 km/h.

Překročil rychlost o dvacet kilometrů. A byl pod vlivem

ilustrační foto PČR

V sobotu 22. ledna v devět hodin dopoledne policisté dohlíželi na dodržování rychlostních limitů v Kojetínské ulici v Prostějově. V úseku s maximální povolenou rychlostí 60 km/h naměřili projíždějícímu vozidlu Renault Trafic rychlost 79 km/h. 

Za jeho volantem seděl 60letý řidič, který se při dopravní kontrole podrobil dechovým zkouškám na alkohol. Přístroj zaznamenal pozitivní hodnoty 0,69 a 0,66 promile alkoholu v dechu. Proti tomu se však řidič ohradil. Uvedl, že večer vypil čtyři piva a ráno užil léky. Z tohoto důvodu řidič souhlasil s lékařským vyšetřením včetně odběru biologického materiálu," uvedl policejní mluvčí Libor Hejtman s tím, že řidiči hrozí pokuta do 2 500 korun za překročení rychlosti. Pokud se potvrdí, že řídil pod vlivem alkoholu, hrozí mu pokuta do 20 000 korun a zákaz řízení od šesti měsíců do jednoho roku.

Další opilý řidič. A v autě bez technické

ilustrační foto PČR

Z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky je od pondělka podezřelý čtyřicátník z Prostějova. Na ulici U Spalovny ho odpoledne zastavila hlídka policistů, která dohlížela na bezpečnost na komunikacích.

Řidič na výzvu předložil veškeré potřebné doklady k řízení vozidla a následně přišla na řadu dechová zkouška. Její výsledek řidič zřejmě očekával, protože naměřené hodnoty se zastavily na hladinách 1,32 a 1,41 promile. Hlídce uvedl, že asi hodinu před tím, než sedl za volant, vypil tři desetistupňová piva. Lékařskému vyšetření se odmítl podrobit. Na místě mu byl zadržen řidičský průkaz a pokračovat dál v cestě mu bylo zakázáno. "Kontrolou vozidla se ještě zjistilo, že jezdí rok bez technické kontroly," doplnil policejní mluvčí Libor Hejtman. (red)

Z devětapadesáti řidičů chybovalo devatenáct, informují policisté

ilustrační foto PČR

V neděli dopoledne v době od 08:30 do 11:30 hodin proběhla na teritoriu Územního odboru Prostějov k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu dopravně bezpečnostní akce zaměřená na dodržování platných ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích. 

Zaměřena byla především na kontrolu dodržování rychlostních limitů v obci i mimo obec a na kontrolu zákazu užívání jiných návykových látek ze strany řidičů. "Do akce bylo nasazeno šest policistů dopravního inspektorátu, kteří v průběhu akce zkontrolovali 59 vozidel a odhalili celkem devatenáct přestupků v dopravě, které byly vyřešeny v příkazním řízení pokutami v celkové výši 11 700 Kč. Překročení povolené rychlosti bylo zjištěno v devíti případech," doplnila policejní mluvčí Miluše Zajícová. (red)

Za volant auta bez technické a pojištění usedl opilý muž bez řidičáku

ilustrační foto PČR

V pátek odpoledne zastavila hlídka dopravních policistů na ulici Vrahovická v Prostějově vozidlo Š Octavia s devětapadesátiletým řidičem. Kontrolou dokladů se zjistilo, že vozidlo je provozováno bez platné technické kontroly a také pojištění odpovědnosti vozidla mělo propadlé datum platnosti. 

Kontrolou dokladu totožnosti vyšlo také najevo, že starší muž má soudem vydanou blokaci řidičského oprávnění do května roku 2020, ale o navrácení řidičského průkazu znovu nepožádal. Ani dechová zkouška na přítomnost alkoholu v dechu nedopadla dobře. Naměřené hodnoty se zastavily na hladinách 1,80 a 1,82 promile. Řidič nezapíral a přiznal, že si před jízdou dal nějakého toho panáčka a vypil necelá dvě piva.

Jeden jel rychle, druhý bez řidičáku. Oba pod vlivem drog

ilustrační foto PČR

Hned dva hříšníky chytili za volantem během úterý policisté. Jednoho v Prostějově, druhého v Plumlově. Oba pod vlivem drog.

V úterý 7. prosince dopoledne prováděla hlídka dopravního inspektorátu měření rychlostních limitů v Boskovické ulici v Plumlově. „Před osmou hodinou zastavila vozidlo Audi A4, jehož 19letý řidič překročil nejvyšší povolenou rychlost o 19 km/h (naměřeno 69 km/h). Policisté při kontrole dále zjistili, že vozidlu před pár dny skončila platnost technické kontroly. Řidiče podrobili testu na jiné návykové látky, které byly pozitivní na amfetamin / metamfetamin a kokain,“ uvedl k prvnímu případu policejní mluvčí Libor Hejtman.

Policisté kontrolovali elektronické dálniční známky. V celém kraji

ilustrační foto

V pondělí 22. listopadu a v úterý 23. listopadu se policisté z dálničního oddělení Kocourovec a odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje zaměřili na kontrolu časového zpoplatnění komunikací v Olomouckém kraji.

Policisté zkontrolovali na dálnicích D1 a D35 celkem 74 vozidel, u kterých zjistili 29 dopravních přestupků. Na pokutách za 26 přestupků vybrali celkem 22.700 korun, tři přestupky byly oznámeny správnímu orgánu. Zastavili devatenáct řidičů, kteří užili zpoplatněnou dálnici bez elektronické dálniční známky. Dva řidiči řídili se zákazem řízení, jeden za jízdy telefonoval a jeden byl pod vlivem alkoholu.

"Upozorňujeme řidiče, že v obdobných dopravně bezpečnostních akcí budeme pokračovat i v nadcházejících dnech," doplnila policejní mluvčí Marta Vlachová. (red)

Dobře vidět a být viděn v silničním provozu je důležité, varují policisté

ilustrační foto PČR

„Vidět a být viděn!“, to je jedno ze základních pravidel bezpečného chování v silničním provozu, které by mělo být vlastní nejen chodcům a cyklistům, jako nezranitelnějším účastníkům silničního provozu, ale samozřejmě také řidičům.

Zatímco cyklisté a chodci by měli dbát na řádné osvětlení a vybavení reflexními prvky, řidiči musí mít dobrý výhled z vozidel a užít osvětlení, které reflektuje na aktuální klimatické podmínky. Řada řidičů, i když už se v souvislosti se změnou na zimní čas dříve stmívá, za soumraku stále užívá pouze světla pro denní svícení, což je zcela nevyhovující.

Tři s pozitivním testem. Za volantem

ilustrační foto PČR

Ve čtvrtek ve večerních hodinách odhalili policisté z oddělení hlídkové služby tři řidiče, kteří měli pozitivní orientační testy na návykové látky, konkrétně na THC. 

Prvního zastavili po devatenácté hodině při řízení vozidla Audi na ulici Újezd v Prostějově a na výzvu policistů se podrobil odběru biologického materiálu. Druhého pozitivního řidiče kontrolovali na ulici Okružní asi o dvě hodiny později. Ten ale na rozdíl od svého předchůdce odmítl vyšetření v nemocnici. A do třetice do hodiny zastavili dalšího řidiče na téže ulici, který řídil vozidlo Peugeot a měl pozitivní test. Také on se podrobil lékařskému vyšetření, při kterém mu byl odebrán biologický materiál.

Policisté se opět zaměřili na řidiče. A usvědčili hříšníky

ilustrační foto ber

V pondělí v době od 5 do 9 hodin proběhlo na teritoriu Územního odboru Prostějov preventivní opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu se zaměřením na kontrolu dodržování ustanovení o zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek řidiči a dalších ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích. 

Do akce bylo nasazeno 16 policistů. "V jejím průběhu bylo zkontrolováno 280 vozidel a odhalili jsme patnáct dopravních přestupků, ze kterých bylo deset vyřešeno v příkazním řízení blokovými pokutami v celkové výši 2 600 Kč a pět přestupků bude oznámeno k projednání do přestupkové komise. Během akce byli odhaleni čtyři řidiči pod vlivem alkoholických nápojů a jeden řidič pod vlivem jiných návykových látek," uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová. (red)