Radim Carda

Tajemníka zastupuje machr přes finance

Fotooto ber

Blanka Vysloužilová rezignovala na funkci tajemnice Magistrátu statutárního města Prostějova po víc než třech letech. Svůj odchod oznámila vedení města k 6. dubnu tohoto roku. Dočasně ji proto nahradil Radim Carda.

Vedoucího finančního odboru Magistrátu města Prostějov pověřil výkonem činností tajemníka primátor František Jura. „Primátor, který v případě absence tajemníka úřad vykonává, má pravomoc pověřit úředníka vykonáváním činností. Pan Carda je bude vykonávat do doby, než vzejde z výběrového řízení nový tajemník,“ sdělil na úterním jednání zastupitelům. (ber)