úvěrový podvod

Splátky seniorka nesplácela. Přesto si půjčila další peníze

ilustrační foto peníze

Hotovost ve výši něco málo přesahující 40 000 Kč si v roce 2019 půjčila od společnosti poskytující takovéto služby žena v seniorském věku z Prostějovska.

Sjednala si tři úvěrové smlouvy a zatajila, že má již z dřívější doby závazky týkající se splácení předchozího úvěru. Domluvené splátky samozřejmě neplatila a tím se obohatila o výše uvedenou částku. "V těchto dnech ji policejní komisař obvinil z trestného činu úvěrový podvod s trestem odnětí svobody, který dle zákoníku může být až dvouletý. Jaká bude její budoucnost, o tom částečně rozhodne i soud," doplnila policejní mluvčí Miluše Zajícová. (red)

Vytloukala klín klínem, až přišla o dům

ilustrační foto ceskajsutice.cz

Z přečinu podvod a úvěrový podvod viní prostějovští kriminalisté osmapadesátiletou ženu z Prostějovska. Těchto skutků se měla žena dopustit tím, že si od ledna do prosince roku 2016 sjednala celkem jednadvacet úvěrových smluv a smluv o zápůjčkách s různými společnostmi.

"Při sjednávání těchto produktů však finančním společnostem zamlčela skutečný stav svých předchozích dluhů a závazků i svou nezpůsobilost dohodnuté splátky řádně a včas hradit. Celkem si takhle u osmnácti společností sjednala úvěry v souhrnné výši přesahující 1,85 milionu korun," uvedl policejní mluvčí František Kořínek s tím, že kolotoč dalších půjček se zastavil, když byl systém „vytloukání klínu klínem“ již dále neudržitelný. V důsledku tohoto jednání žena přišla i o zastavený rodinný dům. Dalším důsledkem je pak obvinění z přečinu podvod a přečinu úvěrový podvod.

Prostějovští kriminalisté obvinili manželský pár z Prostějova!

ilustrační foto

Z přečinu podvod a přečinu úvěrový podvod obvinili prostějovští kriminalisté manželský pár z Prostějova. Těchto skutků se devětadvacetiletí obvinění měli dopustit tím, že v období od května roku 2015 do ledna roku 2016 sjednávali každý samostatně s různými společnostmi smlouvy o půjčkách a zápůjčkách. 

"Při sjednávání produktů však budoucím věřitelům záměrně zamlčovali svou finanční situaci, zejména skutečnou výši svých dosavadních dluhů a svou nezpůsobilost uzavíraným závazkům dostát. Obviněná žena si takhle sjednala v celkem sedmi případech půjčky v souhrnné výši 58 200 korun," uvedl policejní mluvčí František Kořinek. Z první sjednané zápůjčky ve výši 28 tisíc korun nepravidelnými splátkami uhradila přes 8 tisíc korun. Zbylá část zápůjčky, stejně jako všechny ostatní, již zůstala neuhrazena. Svým věřitelům tak způsobila škodu vyčíslenou na nejméně 50 tisíc korun.

Podvodník podváděl i své komplice

ilustrační foto MP

Z trestných činů podvod a úvěrový podvod obvinili prostějovští kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality čtyřiadvacetiletého muže z Prostějovska. Těchto činů se měl obviněný dopustit nejméně sedmnácti skutky v období od dubna roku 2015 do poloviny letošního července. 

"Kriminalisté muže viní z toho, že v sedmi případech ve spolupráci se dvěma ženami ve věku 21 a 26 let za použití falešných dokladů prokazujících jejich zaměstnání neoprávněně dosáhl uzavření smluv o úvěrech. Uvedené spolupachatelky byly pro toto jednání také obviněny. Poté obviněný muž ve čtyřech případech bez vědomí a souhlasu jedné ze svých předchozích spolupachatelek dosáhl jejím jménem neoprávněně uzavření dalších čtyř úvěrových smluv.

Vytloukání klínu klínem skončilo škodou přesahující milion korun

ilustrační foto

Z trestného činu úvěrový podvod obvinili prostějovští kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality sedmatřicetiletého muže z Prostějovska. Tohoto činu se měl obviněný dopustit celkem sedmi skutky, kdy si s různými bankovními a úvěrovými společnostmi sjednával půjčky a úvěry, přestože věděl, že vzhledem ke své finanční situaci a výši příjmu nebude schopen takto vzniklým závazkům dostát. 

Celkem si v období od června 2008 do května 2009 vypůjčil více než 1,4 milionu korun. Obviněný některé své půjčky zpočátku splácel, přesto zůstal dlužit přes milion korun. Nejvyšší částku 1,1 milionu korun si vypůjčil jako meziúvěr a úvěr ze stavebního spoření. Protože však úvěry řádně nesplácel, odstoupila stavební spořitelna od smlouvy a vyzvala k plnění závazku ručitele úvěrů. Ten musel ve prospěch společnosti uhradit částku 560 tisíc korun", popsal událost František Kořínek, tiskový mluvčí PČR Olomouckého kraje.

Půjčil si, nesplácí

ilustrační foto znak PČR

Kriminalisté územního odboru Prostějov zahájili trestní stíhání 51letého muže z Prostějovska, kterého obvinili ze spáchání trestného činu úvěrový podvod.

Tohoto protiprávního jednání se měl dopustit tím, že si měl začátkem roku 2015 sjednat u jedné ze společností, poskytující úvěry, úvěr ve výši téměř 30 000 korun na nákup zboží. Ten se zavázal splácet v pravidelných měsíčních splátkách. Do dnešního dne však neuhradil žádnou z nich. Při šetření kriminalisté navíc zjistili, že při sjednávání smlouvy uvedl nepravdivé údaje, týkající se jeho zaměstnání a finančních možností. "V případě prokázání viny a odsouzení mu hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi," konstatovala policejní mluvčí Irena Urbánková. (red)

Vytloukání klínu klínem. Seniorům hrozí až pět let vězení

ilustrační foto

Z přečinu podvod a přečinu úvěrový podvod obvinili ve čtvrtek kriminalisté z prostějovského oddělení hospodářské kriminality manželský pár z Prostějovska. Způsobili škodu přes půl milionu korun.

"Muž ve věku 72 a žena ve věku 74 let v období od dubna 2014 do září 2015 s různými společnostmi uzavřeli celkem 38 smluv o úvěru a smluv o zápůjčce. Přitom v úmyslu sebe neoprávněně obohatit těmto společnostem tajili skutečnou výši svých stávajících finančních závazků i svou nezpůsobilost dohodnuté splátky sjednávaných úvěrů a zápůjček řádně hradit. Škoda, kterou svým jednáním způsobili, byla vyčíslena na více než 530 tisíc korun," konstatoval policejní mluvčí František Kořínek. V případě prokázání viny a odsouzení obviněným hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let. (red)

Úvěrový podvod vynese až dva roky vězení

ilustrační foto

Škodu ve výši 71 026 korun způsobil šestadvacetiletý muž z Prostějova v období od 24. dubna do 13. srpna loňského roku osmi společnostem. Odsedět si může až dva roky. 

V červenci loňského roku s telekomunikační firmou uzavřel smlouvu o poskytování služeb, přestože věděl, že vzhledem ke svým majetkovým a příjmovým poměrům nebude schopen svým závazkům dostát a za poskytované služby zaplatit. Dluh obviněného vůči telekomunikační společnosti do února letošního roku, kdy mu byla smlouva společností vypovězena, tak přesáhl částku 8 tisíc korun.

Sehnali bílé koně a podváděli banky

ilustrační foto

Skupina šesti obviněných z Olomoucka a Prostějovska ve věku od 20 do 48 roků se v letech 2014 - 2015 dopouštěla trestné činnosti v souvislosti s bankovními podvody a chystala další trestnou činnost prostřednictvím dalších přichystaných fiktivních podkladů. Prostějovští kriminalisté jim ale zaťali tipec. I tak se škoda vyšplhala na půl milionu korun.

V letech 2014-15 se skupina dopustila úvěrového podvodu na bankovním domě v Prostějově, kdy prostřednictvím fiktivního stavebního spoření vylákali částku 500 tisíc korun. Tu pánové vzápětí vybrali a prohýřili pro svoji potřebu. „V druhém případě se pokusili stejným způsobem opět vylákat finanční částku 500 tisíc korun, která měla být poukázána dvěma mladíkům z Prostějovska.

Žena byla obviněna z úvěrového podvodu

ilustrační foto

Prostějovští kriminalisté zahájili v pátek 22. ledna 2016 trestní stíhání osmašedesátileté ženy z Prostějovska, kterou obvinili ze spáchání trestného činu úvěrový podvod. 

"Obviněná žena si měla v lednu roku 2014 sjednat u jedné ze společností, poskytující úvěry, smlouvu o spotřebitelském úvěru na téměř 34 tisíc. Úvěr se zavázala splácet v pravidelných měsíčních splátkách, které však nehradila. Při šetření kriminalisté zjistili, že při sjednávání smlouvy uvedla nepravdivé údaje týkající se jejích finančních možností," popsala případ policejní mluvčí Irena Urbánková. V případě prokázání viny a odsouzení hrozí obviněné trest odnětí svobody až na dvě léta. (red)