Dnes je Velikonoční pondělí. Dejte si vejce a nezapomeňte vymrskat dámy

Dnes je Velikonoční pondělí. Dejte si vejce a nezapomeňte vymrskat dámy
ilustrační foto archiv ber

Velikonoční pondělí následuje po Božím hodu velikonočním, kdy křesťané oslavují Zmrtvýchvstání Páně.  Je plné různých zvyků, z nichž se některé se dochovaly dodnes. Jednotlivé zvyky se měnily z regionu na region. Jisté však je, že tradice rozdávání vajíček a mrskání pomlázkou je českou a slovenskou raritou, kterou jinde ve světě nenajdete.

Chlapci chodí na Velikonoční pondělí s pomlázkami koledovat a šlehají s nimi děvčata, aby zůstala krásná, zdravá, pilná a veselá po celý další rok. Tento zvyk se udržuje zhruba od konce 14. století. Kromě vajíčka se dávaly také různé laskominy, oříšky a dospělým mužům alkohol. Ostatně tato tradice se dochovala do dneška a někteří koledníci vezmou zavděk spíše tekutými odměnami.

Vejce jsou symbolem nového života a zrození, a proto jsou na Velikonoční pondělí tím hlavním darem. Mezi obvyklé dekory patří hlavně jarní květinové či zvířecí motivy. K tvorbě motivů se dříve používal hlavně vosk, sláma nebo se vejce vyškrabávala. Barvilo se přírodních barvivech, tato tradice se dnes postupně opět vrací. Jednotlivé barvy v sobě měly důležitou symboliku, například červená vejce se dávala chlapcům, k nimž dívky chovaly vřelé city. Někde platilo, že se dávala vejce obecně jen těm chlapcům, kteří byli dívkami vnímáni kladně. 

Pomlázka je velice důležitou součástí velikonočních oslav. Je tvořena z vrbového proutí, počet prutů závisí také na umu toho, kdo pomlázku pletl. Tomuto “nástroji” se říká také například kocar, mrskačka, houdovačka, karabáč, šlahačka nebo tatar (názvů je v jednotlivých nářečích mnohem více).

Bylo také zvykem, že děvčata vázala chlapcům na pomlázku pentličky a podle barev pentliček mohli chlapci poznat, jaké city k nim dívky chovají. Červená znamenala lásku, modrá naději, žlutá odmítnutí, zelená sympatie.

Také se polévalo vodou, což je zvyk, který někde přetrval i dodnes. Pokud chlapci přijdou koledovat po dvanácté hodině dopoledne, dívky je mohou polít vodou.

Na Velikonoční pondělí se k snídani jedí beránci, mazance nebo také velikonoční jidáši. K obědu se podává například jehněčí maso nebo pečený králík, z vajec se dělají omelety, pomazánky nebo nádivky. (ber)

Poslat nový komentář